TITLE

DESCRIPTION

20 přání Vašeho dítěte (v případě rozvodu či rozchodu)

Nezapomínejte, že dítě i po rozvodu stále zůstává dítětem obou rodičů, ani jednoho z nich neztrácí.
Proto v Dům tří přání doporučujeme přečíst si 20 přání z pohledu dítěte.

20 přání Vašeho dítěte
(v případě rozvodu či rozchodu)…

Dům tří přání © 2017. Zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, spisová značka U 426.