26. května 2020

Dobrovolnický den na Domě Přemysla Pittra

 

 

V pátek 22.5. se v Domě Přemysla Pittra uskutečnila velká dobrovolnická akce. Finanční poradci z VAŠEBUDOUCNOST.CZ se na jeden den stali zahradníky a s velkým nasazením nám pomohli zútulnit zahradu pro děti v krátkodobém pobytovém zařízení – v domě Přemysla Pittra.
 

Děkujeme!

 

 

 

 

 

 

 

11. května 2020

Provoz D3P v rámci současných proti epidemiologických opatření:

Vážení klienti,

 

Od 11.5. 2020 obnovujeme všechny služby v původním rozsahu.

U klientů, kteří přichází na konzultace požadujeme podepsat prohlášení o tom, že nemají příznaky onemocnění a nebyla jim nařízena karanténa. Klienti mají povinnost při vstupu do centra použít dezinfekci na ruce (v centrech je klientům k dispozici) a po celou dobu konzultace mít roušku (nebo respirátor).

Pracovníci jsou povinni i nadále dodržovat zvýšené hygienické úsilí (omezení podávání rukou, větrání, desinfekce prostor pro konzultace apod.).

V případě, že klienti nemohou přijít na konzultaci osobně, budeme hledat náhradní řešení například v podobě videokonferenčního hovoru apod.).Věříme, že přijatá opatření přijmete s pochopením a že naše služby i přes uvedená opatření budou i nadále pro naše klienty užitečné.

 

Mgr. Miroslava Flemrová, ředitelka Dům tří přání z.ú.

6. května 2020

Volná pozice: Klinický psycholog/ psycholožka

Pro přípravu a realizaci inovativního projektu v oblasti péče o děti ohrožené duševním onemocněním hledáme vhodného kandidáta/ kandidátku na pozici klinický psycholog/psycholožka.

 

Podrobněji k nabízené pracovní pozici.

5. května 2020

Nové kanceláře a konzultovny

Dům tří přání má od 1. dubna zázemí na nové adrese.

 

Centra Delta, Mezipatro a Administrativní tým najdete na adrese: Vltavská 24a/3101, 150 00 – Praha 5. Nové prostory nám nabídnou větší a profesionálnější zázemí.

 

Centrum rodinné terapie Horizont a DPPD zůstávají na svých původních adresách.

 

 

 

 

 

5. května 2020

Poděkování

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat!

 

Nadace Komerční banky, a.s. – Jistota nám koncem března poskytla finanční dar na zmírnění následků „koronavirové situace“, který nám moc pomohl.

 

Děkujeme! Bez vás, našich skvělých partnerů, by to nešlo.

1. května 2020

DOTAZNÍK – 10 PŘÁNÍ DÍTĚTE pro časy mimořádných opatření a karantény

Milí rodiče, situace, kterou nyní spolu prožíváme je pro mě už sama o sobě dost těžká – nemůžu se
vidět s kamarády, nemůžu dělat hodně věcí, které mám rád. Jestli mi chcete pomoci situaci dobře
zvládnout, zkuste prosím splnit těchto deset mých přání:

 1.  Přeji si, abyste se domluvili jakým způsobem spolu budete mluvit v době mimořádných
  opatření. Možná, že se neuvidíte osobně.
 2. Protože musíme chránit především naše babičky a dědy, moc si přeju, abyste se pravdivě
  informovali o tom komu byla nařízena karanténa, případně, že se nemoc v rodině vyskytla.
 3. Musím se teď učit doma a možná, že i vy musíte z domova pracovat, přeji si, abyste pomoc
  s učením rozdělili spravedlivě mezi sebe, abyste oba dva měli čas na práci z domova.
 4. Moc si přeju udržovat kontakt s vámi oběma, prosím umožněte mi to. Můžeme použít
  videohovor nebo alespoň normální telefon.
 5. Přeji si, abyste respektovali, pokud budu chtít s druhým rodičem mluvit o samotě bez vaší
  přítomnosti.
 6. Přeji si, abyste se domluvili co uděláte, když budu nemocný nebo jeden nebo i vy oba. Chci
  vědět kdo se o mě postará, kdybyste jeden nebo druhý nemohli.
 7. Přeji si, abyste se spolu domluvili na změnách (třeba jen dočasných) ve věci finančního zajištění
  mých potřeb, zvlášť když se jeden nebo oba dostanete do finančních potíží kvůli současné
  situaci.
 8.  Přeji si, abyste mi mohli mimořádnou situaci zvládnout, ani pro mě to není snadné. Potřebuji
  dostatek informací a ujištění, že všichni včetně vás dělají vše co je v jejich silách, aby se situace
  zvládla.
 9. Přeji si, abyste společně zvládli zvážit rizika spojená s mým pobytem ve dvou domácnostech a
  bude-li to nutné a budu muset zůstat jen u jednoho z vás, abyste se domluvili jak tento čas
  druhému rodiči nahradíte.
 10. Vím, že to mezi Vámi není vždycky úplně dobré. Moc přeju, aby se to teď ještě nezhoršilo a
  byste teď táhli za jeden provaz.

 

Vaše dítě.

28. dubna 2020

Letní socioterapeutický pobyt pro děti

I v roce 2020 pořádá nezisková organizace Dům tří přání Letní socioterapeutický pobyt pro děti v Rekreačním areálu Tišina. Letošní letní pobyt se tematicky vydá „Po stopách Malého prince“.

 

Tábor je primárně určen dětským klientům našich center ve věku od 7 do 15 let.

Věříme, že navzdory současné situaci, bude možné tábor v druhé polovině srpna uspořádat.

 

V případě jakýchkoliv dotazů se prosím obracejte na: kristinajanosikova@dumtriprani.cz

 

 

 

 

28. dubna 2020

Hledáme Vychovatele/Sociálního pracovníka

Nezisková organizace Dům tří přání vypisuje výběrové řízení na pozici Vychovatel(ka) / Sociální pracovník v Domě Přemysla Pittra. Konkrétní popis pracovní pozice najdete v záložce Kariéra.

Dům tří přání © 2017. Zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, spisová značka U 426.