14. června 2020

Rodičovství a strach

Rodičovství je pro každého člověka nová výzva spojená se strachem. Než se dítě narodí, pociťují rodiče obavy z budoucnosti pro své nenarozené dítě. Strach se stává průvodcem matky, která se učí již během těhotenství odolnosti. Zároveň ale díky strachu dává žena větší pozor sama na sebe a také bere větší odpovědnost za svůj život. Otce provází strach ve chvílích, kdy cítí zodpovědnost za uživení rodiny. Zvyšují se nároky na zaměstnání i bydlení. Ve chvíli, kdy se dítě narodí, se rodiče postupně učí pracovat se strachem víc a víc.

(Pokračování textu…)

15. května 2020

Mezinárodní den rodiny

Dnes je mezinárodní den rodiny. Připomíná význam rodiny v našich osobních životech i ve společnosti. Nabízí zamyšlení, jak to se vztahy v naší rodině vlastně máme, jak o vztahy uvnitř rodiny pečujeme, jak je můžeme posilovat, jak ozdravovat. Zda a jak si v rodině umíme naslouchat a být si vzájemnou podporou jak v časech radosti, tak i v náročných životních situacích.

V době pandemie COVID–19 jsou právě na rodiny kladeny velké nároky. Chrání a zabezpečují své zranitelné členy, rodiče se starají o děti, které nechodí do školy, učí se s nimi a zároveň pokračují v plnění svých vlastních pracovních povinností, aby rodinu zabezpečili finančně.

(Pokračování textu…)

26. dubna 2020

Nebojte se přenechat superhrdinství jiným a naslouchejte svým potřebám

Možná si pod vlivem všemožných výzev k šití roušek, nabídek dobrovolnictví a motivačních novinových článků, oslavujících celé řady hrdinů pandemické situace, nejen zdravotníků v první linii, ale i všech ostatních, kteří se angažují v pomoci druhým, říkáte, že toho neděláte dost. Karanténa bývá nezřídka prezentována jako příležitost, jak projevit mezilidskou solidaritu, posílit rodinné vztahy a produktivně pracovat sami na sobě. Vždyť i v minulosti
se v době karantény urodila celá řada mimořádných věcí a sociální odloučení dalo vzniknout mnoha převratným dílům a myšlenkám – kupříkladu Shakespeare napsal Krále Leara a Isaac Newton objevil zákon gravitace.

 

(Pokračování textu…)

8. dubna 2020

Krizové linky pro rodiče a dospělé: přehledně na jednom místě

Současná epidemická krize klade na děti i dospělé zvýšené nároky. Plnění karanténních
opatření má dopad na ekonomické i mezilidské fungování světa a zvyšuje riziko obav,
úzkostí, depresí, frustrace a výkyvů nálad. I proto se rozšiřují provozní hodiny krizových
linek a vzniká celá řada iniciativ, které sdružují odborníky a nabízejí lidem, kterých se
současná krize dotýká na těle i na duši, krizovou pomoc a psychologickou podporu.

Jak poznám, že je čas vyhledat pomoc?

(Pokračování textu…)

8. dubna 2020

Krizové linky pro děti a dospívající

Kam se můžeš v tomto čase obrátit, když si nevíš rady?

Taky sis všiml, že nastal zvláštní čas? Škola je zavřená, z rodičů se stali učitelé. Projít se můžeš jen do
jiné místnosti nebo leda tak s košem na odpadky. S kamarády se pouze slyšíš, nebo bys na ně
potřeboval 3D brýle. Z povídání s domácím mazlíčkem už začínáš štěkat nebo mňoukat a prostřihl si
roušku, aby sis mohl čistit zuby…

(Pokračování textu…)

7. dubna 2020

Jak v čase karantény zůstat dost dobrým rodičem

Epidemická krize související s pandemií koronaviru COVID-19 přes noc proměnila nejen celý svět, ale i naše zaběhlé rodinné fungování. Rodiče jsou svým dětem nejen vychovateli, pečovateli a živiteli, ale také učiteli, baviči a informátory. Jsou jejich průvodci současnou situací. Školy a školky jsou zavřené, rodiče pracují z domova a žonglují pracovní povinnosti s plněním domácích úkolů dětí, anebo v tom horším případě přišli o práci úplně a musí řešit zásadní, existenční nouzi. Ventily, kterými rodiče upouštěli páru a nabírali sílu a energii, se utáhly, a stejně tak se výrazně snížily i možnosti trávit s dětmi čas na hřištích nebo v hernách.
Odborníci se shodují, že karanténa a s tím související opatření mají významný vliv na psychickou pohodu jedince a mohou vést ke zvýšeným obavám, úzkostem, frustracím, depresím a výkyvům nálad. Prožívání jedince významně ovlivňuje celý rodinný systém – děti jsou totiž od přírody vybaveny tendencí přebírat naladění svých rodičů (i to, které si myslíme, že není vidět), a proto se prožívání rodičů do dětí obtiskne, ať už chceme či ne.

 

(Pokračování textu…)

7. dubna 2020

Trávení volného času s dětmi

Pokusím se nejprve nabídnout úhel pohledu na předložené téma:
Pokud bychom označili volný čas dětí a rodičů jako pomyslnou zahradu, či chcete-li zahrádku, zvážíme, jak si ji rozčleníme, co na jejích jednotlivých částech budeme pěstovat. Zároveň máme na mysli celkový její smysl a přínosy. Rozmyslíme si tedy nepochybně, co chceme sklízet, co nám bude sloužit k potěšení, jak zahradu ochráníme, jak ji budeme udržovat apod.
Toto připodobnění zahrady a trávení volného času[1] s dětmi provází myšlenka, že zahrada, která je pestrá, která nabízí rozmanité plodiny či rostliny i zóny k užitku i k okrase – právě taková je zdrojem mnoha pozitivních přínosů. Zároveň platí, že takovou zahradu nelze mít bez úsilí se o ni starat. Jinak bude vypadat i jiné „přínosy“ bude mít zahrada, která bude ponechána svému „osudu“, bez jakékoliv snahy o ni pečovat, nebo jí budou věnovány pouze minimalistické zásahy.

(Pokračování textu…)

13. března 2020

Krizová pomoc dětem Šestka

Dům tří přání otevřel novou službu – Krizovou pomoc dětem Šestka. Proč byla služba otevřena a pro koho přesně je určena? Vyzpovídali jsme Dominiku a Tínu, sociální pracovnice Krizové pomoci dětem Šestka, aby nám službu představily.

Foto: Tomáš Princ

Proč se Krizová Pomoc jmenuje „Šestka“? Jak název vznikl?

Protože když hodím na hrací kostce šestku, mám druhý pokus. A my chceme klientům nabídnout další cestu. A také protože dlouhodobě sídlíme na Praze 6.

(Pokračování textu…)

Dům tří přání © 2017. Zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, spisová značka U 426.