21. září 2020

Martin Pazlar: V Deltě říkáme, že se dá dobře rozvést

Série rozhovorů s pracovníky neziskové organizace Domu tří přání si klade za cíl představit tým lidí, kteří stojí za Domem tří přání.
Přiblížit, co je obsahem práce sociálního pracovníka a příběhy, se kterými se potkáváme. Protože naši sociální pracovníci, vychovatelé a terapeuti jsou naši hrdinové.
#socialnipracovnicinasihrdinove

 

Martin Pazlar je klíčový pracovník Centra pro rodiny Delta. Dlouze a obsáhle jsme si povídali o tom, co je základem pomoci rodinám, které procházejí rozvodem, co pro něj znamená pracovat v Domě tří přání a jakou zprávu si ze svého povolání odnáší do soukromého života.

 

Text: Veronika Havlíková

Redakční úpravy: Martina Přečková

 

(Pokračování textu…)

2. září 2020

Miroslava Flemrová: Dům tří přání? Moje děti mají dalšího sourozence.

Série rozhovorů s pracovníky neziskové organizace Domu tří přání si klade za cíl představit tým lidí, kteří stojí za Domem tří přání. Přiblížit, co je obsahem práce sociálního pracovníka a příběhy se
kterými se potkáváme. Protože naši sociální pracovníci, vychovatelé a terapeuti jsou naši hrdinové.
#socialnipracovnicinasihrdinove

 

Tuto sérii začínáme na místě nejvyšším. S ředitelkou organizace Dům tří přání Mirkou Flemrovou jsme si povídaly o tom, jaký byl její první rok ve funkci, jak se učí odpojovat a co Dům tří přání čeká. Přejeme Vám příjemné čtení.

 

Text: Veronika Havlíková

Redakční úpravy: Martina Přečková

 

(Pokračování textu…)

14. června 2020

Rodičovství a strach

Autor: Mgr. Lucie Dolínková

 

Rodičovství je pro každého člověka nová výzva spojená se strachem. Než se dítě narodí, pociťují rodiče obavy z budoucnosti pro své nenarozené dítě. Strach se stává průvodcem matky, která se učí již během těhotenství odolnosti. Zároveň ale díky strachu dává žena větší pozor sama na sebe a také bere větší odpovědnost za svůj život. Otce provází strach ve chvílích, kdy cítí zodpovědnost za uživení rodiny. Zvyšují se nároky na zaměstnání i bydlení. Ve chvíli, kdy se dítě narodí, se rodiče postupně učí pracovat se strachem víc a víc.

(Pokračování textu…)

15. května 2020

Mezinárodní den rodiny

Autor: Mgr. Karolína Pražáková, vedoucí Centra pro děti Mezipatro

 

Dnes je mezinárodní den rodiny. Připomíná význam rodiny v našich osobních životech i ve společnosti. Nabízí zamyšlení, jak to se vztahy v naší rodině vlastně máme, jak o vztahy uvnitř rodiny pečujeme, jak je můžeme posilovat, jak ozdravovat. Zda a jak si v rodině umíme naslouchat a být si vzájemnou podporou jak v časech radosti, tak i v náročných životních situacích.

 

V době pandemie COVID–19 jsou právě na rodiny kladeny velké nároky. Chrání a zabezpečují své zranitelné členy, rodiče se starají o děti, které nechodí do školy, učí se s nimi a zároveň pokračují v plnění svých vlastních pracovních povinností, aby rodinu zabezpečili finančně.

(Pokračování textu…)

26. dubna 2020

Nebojte se přenechat superhrdinství jiným a naslouchejte svým potřebám

Autor: Kateřina Hejnová (sociální pracovnice, Mezipatro)

 

Možná si pod vlivem všemožných výzev k šití roušek, nabídek dobrovolnictví a motivačních novinových článků, oslavujících celé řady hrdinů pandemické situace, nejen zdravotníků v první linii, ale i všech ostatních, kteří se angažují v pomoci druhým, říkáte, že toho neděláte dost. Karanténa bývá nezřídka prezentována jako příležitost, jak projevit mezilidskou solidaritu, posílit rodinné vztahy a produktivně pracovat sami na sobě. Vždyť i v minulosti
se v době karantény urodila celá řada mimořádných věcí a sociální odloučení dalo vzniknout mnoha převratným dílům a myšlenkám – kupříkladu Shakespeare napsal Krále Leara a Isaac Newton objevil zákon gravitace.

 

(Pokračování textu…)

8. dubna 2020

Krizové linky pro rodiče a dospělé: přehledně na jednom místě

Text zpracovali sociální pracovníci Centra pro děti Mezipatro

 

Současná epidemická krize klade na děti i dospělé zvýšené nároky. Plnění karanténních opatření má dopad na ekonomické i mezilidské fungování světa a zvyšuje riziko obav, úzkostí, depresí, frustrace a výkyvů nálad. I proto se rozšiřují provozní hodiny krizových linek a vzniká celá řada iniciativ, které sdružují odborníky a nabízejí lidem, kterých se současná krize dotýká na těle i na duši, krizovou pomoc a psychologickou podporu.

 

Jak poznám, že je čas vyhledat pomoc?

(Pokračování textu…)

8. dubna 2020

Krizové linky pro děti a dospívající

Text zpracovali sociální pracovníci Krizové pomoci dětem Šestka

 

Kam se můžeš v tomto čase obrátit, když si nevíš rady?

 

Taky sis všiml, že nastal zvláštní čas? Škola je zavřená, z rodičů se stali učitelé. Projít se můžeš jen do jiné místnosti nebo leda tak s košem na odpadky. S kamarády se pouze slyšíš, nebo bys na ně potřeboval 3D brýle. Z povídání s domácím mazlíčkem už začínáš štěkat nebo mňoukat a prostřihl si roušku, aby sis mohl čistit zuby…

(Pokračování textu…)

7. dubna 2020

Jak v čase karantény zůstat dost dobrým rodičem

Autor: Kateřina Hejnová (sociální pracovnice, Mezipatro)

 

Epidemická krize související s pandemií koronaviru COVID-19 přes noc proměnila nejen celý svět, ale i naše zaběhlé rodinné fungování. Rodiče jsou svým dětem nejen vychovateli, pečovateli a živiteli, ale také učiteli, baviči a informátory. Jsou jejich průvodci současnou situací. Školy a školky jsou zavřené, rodiče pracují z domova a žonglují pracovní povinnosti s plněním domácích úkolů dětí, anebo v tom horším případě přišli o práci úplně a musí řešit zásadní, existenční nouzi. Ventily, kterými rodiče upouštěli páru a nabírali sílu a energii, se utáhly, a stejně tak se výrazně snížily i možnosti trávit s dětmi čas na hřištích nebo v hernách.

Odborníci se shodují, že karanténa a s tím související opatření mají významný vliv na psychickou pohodu jedince a mohou vést ke zvýšeným obavám, úzkostem, frustracím, depresím a výkyvům nálad. Prožívání jedince významně ovlivňuje celý rodinný systém – děti jsou totiž od přírody vybaveny tendencí přebírat naladění svých rodičů (i to, které si myslíme, že není vidět), a proto se prožívání rodičů do dětí obtiskne, ať už chceme či ne.

(Pokračování textu…)

Dům tří přání © 2017. Zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, spisová značka U 426.