EN

Centrum pro děti Mezipatro

Centrum pro děti ve věku do 18 let převážně z rodin, které se potýkají s náročnou životní situací, nabízející individuální a společné aktivity, které posilují odolnost dítěte a adaptaci na ztíženou rodinnou situaci.

provoz ve školním roce

pondělí - pátek, 10.00 - 18.00 hod.

 

nabízíme

provázení dětí a dospívajících

  • individuální péče zaměřená na podporu zvládání obtížných životních situací, rozvoj sebevědomí a seberealizace 

doučování

  • nabízíme možnost doučování ZŠ a SŠ učiva, podporujeme dítě ve zvládání domácí přípravy a v plnění školních povinností
  • spolupracujeme se školami, které dítě navštěvuje a dalšími odborníky

programy 

  • seberozvojové skupinové programy (výtvarně tvořivé, pohybové, znalostní, umělecko-terapeutické a sebezkušenostní aktivity)
  • každý program vede jiný lektor se svým vlastním osobním přístupem

aktuáně probíhají programy: výtvarná dílna pro děti, pohybové hry, keramická dílna, dramaterapie, tanečně-pohybová terapie

registrovaná sociální služba

  • sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

vedoucí centra:

Mgr. Karolína Tučková - karolinatuckova@dumtriprani.cz

kontakt:

Centrum pro děti Mezipatro

Svatovítská 682/7
160 00 Praha 6
Tel./fax: 233 323 249, 724 865 400

mapa