EN

Centrum rodinné terapie Horizont

Centrum Horizont nabízí bezplatné ambulantní, případně terénní služby rodinám, které mají potřebu sdílet obavy o své zázemí, rodinnou pohodu a duševní zdraví svých nejbližších.

 

Jsme tu pro rodiny s dětmi, které se potýkají s:

 • obtížnou životní situací
 • krizí v rodině
 • problémy v komunikaci, konflikty
 • obtížemi a nejistotami při výchově dítěte
 • vztahovými obtížemi dítěte (s kamarády, spolužáky aj.)
 • emočními potížemi dítěte (strachy, úzkosti, smutky, noční můry)
 • traumatickými zážitky dítěte
 • problémovým chováním dítěte
 • potížemi dítěte ve škole (s učením, spolužáky, učitelem)

Poskytujeme:

 • poradenství pro rodiny s dětmi (sociální, psychologické, pedagogické apod.) 
 • rodinnou terapii a socioterapii s cílem podpory a posílení rodinných vztahů a potřeb dítěte
 • sociální práci s rodinou a dítětem v ohrožení s cílem předejití prohloubení obtíží a rozpadu rodiny
 • rodičům poskytujeme pomoc při nejistotách týkajících se výchovy dítěte, komunikace v rodině, či zvládnutí nepříznivé situace v rodině
 • podpůrné a rozvojové skupiny pro děti (podpora v náročné životní situaci, učení se rozpoznat své potřeby a emoce, rozvoj schopnosti komunikace s vrstevníky a dospělými atd.)
 • podpůrné a rozvojové skupiny pro rodiče (rozvoj rodičovských dovedností, sdílení starostí s výchovou atd.)
 • úzce spolupracujeme s dalšími odborníky a institucemi, zejména se školami, OSPOD, lékaři...rodinu při jednání s nimi v případě potřeby doprovázíme

 

Provozní doba:

pondělí - pátek, 9 - 17 hod.

Vedoucí centra:

Mgr. Marta Singhmartasingh@dumtriprani.cz

kontakt:
Centrum rodinné terapie Horizont
Doubravčická 1474/21
100 00 Praha 10
Tel.: 274 777 125, 606 664 262

mapa