EN

Dům Přemysla Pittra pro děti

Krizové pobytové zařízení, které má k dispozici 10 lůžek určených pro pobyty dětí (obvyklá délka pobytu je cca 3 měsíce). Zařízení poskytuje bezpečné zázemí a odbornou pomoc dětem ve věku do 18 let a nabízí profesionální podporu rodinám těchto dětí.

 
Aktuální obsazenost v pobytové části (pro OSPOD): 
Stav k 1.8.2017
Do konce měsíce srpna máme kapacitu pro dlouhodobé pobyty naplněnou, z tohoto důvodu nabízíme pouze lůžka pro akutní 24-hodinový pobyt. Lze však domlouvat pobyty s nástupem od září, tzn. od 1.9. budou k dispozici 4 volná místa.

pobytová část

  • celoroční provoz, 24 hodin denně, pobyt od 1 dne do 3 měsíců
  • 10 lůžek pro pobyt dětí
  • přijímáme také děti na akutní 24 hodinové pobyty

ambulantní část

  • pondělí - pátek, 9 - 17 hod.

poskytujeme

  • dětem 24 hodinovou péči
  • zajišťujeme poskytnutí odborné sociální a psychologické péče jak dětem, tak i jejich rodinám, zajišťujeme poskytnutí zdravotnických služeb dětí, doprovod a spolupráci se školami a související školní přípravu
  • naším cílem je návrat dětí do jejich rodiny nebo hledání jiného řešení
  • v rámci pobytu dětí spolupracujeme i s dalšími odborníky mimo naši organizaci

registrovaná sociální služba

  • zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, krizová pomoc, sociální rehabilitace 

vedoucí Domu P. Pittra:

Bc. Barbora Illichová - barboraillichova@dumtriprani.cz

kontakt:
Dům Přemysla Pittra pro děti
Karlovarská 337/18,
161 00 Praha 6 – Ruzyně
Tel.: 235 302 698, 607 199 291, Fax.: 235 315 020

mapa

 

Datová schránka Domu tří přání

ID datové schránky: 67b7dmw