TITLE

DESCRIPTION

Kulturní zážitek a podpora Domu tří přání?

Ano! V průběhu dubna se uskuteční v Praze několik koncertů zahraničních hudebních souborů, které pořádá The Prague Concert Co. Výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován Domu tří přání.
Rezervujte si své místo tady

Dům tří přání © 2017. Zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, spisová značka U 426.