TITLE

DESCRIPTION

Nabídka terénní pomoci pro rodiny s dětmi

Nabízíme terénní podporu pro rodiny s dětmi, kterou realizujeme v rámci sociálně aktivizačních služeb (bezplatně).

 

Jde o službu zaměřenou na rodiny a děti, které prožívají krizovou či zátěžovou situaci a potřebují intenzivnější podporu (při vzájemné komunikaci, s obtížemi či při nejistotě ve výchově apod.) ve svém přirozeném prostředí. Podrobnější informace najdete zde.

 

Pokud cítíte, že toto je pomoc pro Vás, můžete se obrátiti přímo na naši terénní sociální pracovnici, Mgr. Miriam Žilkovou (miriamzilkova@dumtriprani.cz), která Vám poskytne další potřebné informace.

Dům tří přání © 2017. Zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, spisová značka U 426.