Naše centra

Centrum pro rodiny Delta

  • provázíme rodiny na cestě změny a zvládání náročné životní situace

Vše o Deltě

Kontakt
Tel.: 602 662 063, luciehanzlova@dumtriprani.cz

Centrum rodinné terapie Horizont

  • rodinám pomáháme samostatně a úspěšně překonávat běžné i náročné životní situace

 Vše o Horizontu

Kontakt
Tel: 606 664 262, kamilamrkvicova@dumtriprani.cz

 

Centrum pro děti Mezipatro

  • podporujeme zdravý vývoj dětí a jejich osobnostní a sociální rozvoj

Vše o Mezipatře

Kontakt
Tel: 724 865 400, karolinaprazakova@dumtriprani.cz

Dům Přemysla Pittra pro děti

  • Poskytujeme dětem bezpečné zázemí a profesionální podporu pro překonání akutní, složité a bezprostředně ohrožující situace.

Vše o Domečku

Kontakty

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc /ZDVOP/
Tel.: 235 302 698, 607 199 291, veronikavejvodova@dumtriprani.cz

Krizová pomoc dětem Šestka

  • pomáháme dětem překonat krizovou nebo náročnou životní situaci, kterou nejsou schopny řešit vlastními silami nebo silami své rodiny.

Vše o Šestce

Kontakty

Krizová pomoc + Sociální rehabilitace
Tel.: 607 531 818, krizovapomoc@dumtriprani.cz, dominikakemrova@dumtriprani.cz

Dům tří přání © 2017. Zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, spisová značka U 426.