Dramaterapie

  • Dramaterapie je uměleckou, léčebnou a výchovnou terapeutickou metodou, která používá prvky dramatického umění a v níž převládají skupinové aktivity.
  • Je založena především na tématech, která se spontánně objevují v rámci improvizací.
  • Prostřednictvím samotného jednání dítěte, hry, příběhu nebo role se dramaterapie snaží rozlišit pohled na danou obtíž a objevit její řešení.
  • Zaměřuje se na rozvoj dovedností orientovat se a přiměřeně reagovat v různých sociálních situacích. Současně přináší dětem možnost prožitků založených na jejich fantazii, metaforách
    či projekcích.
  • Děti se během dramaterapie zaměřují nejen na své emoce, ale také rovinu racionální, smyslovou a somatickou. Získávají tak schopnost uvolnit se, být spontánní, kontrolovat své emoce, rozvíjet představivost a posilovat vlastní sebedůvěru a sebeúctu.

Dramaterapie je určena dětem se skrytými potřebami a přáními, které se rády vyjadřují přirozeným hraním si na něco, na někoho. Program je vhodný pro děti, které se potřebují pro ně uchopitelnou spontánní hravou formou zbavit stresu a uvolnit vnitřní napětí. Je také vhodná pro děti s potřebou rozvoje verbálních a neverbálních schopností. Umožňuje dětem nacházet cestu k lepšímu vnímání vlastního prožívání.

Dům tří přání © 2017. Zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, spisová značka U 426.