POHYBOVÉ HRY

Pohybové hry

  • Pohybové hry v Centru pro děti Mezipatro jsou zdrojem emocí a prožitků. V dětech rozvíjejí pohybové dovednosti a zlepšují spolupráci ve skupině. Během her dochází k prohlubování sociálních vazeb a současně vztahů mezi jednotlivými dětmi.
  • Na základě vhodně zvolené pohybové aktivity mohou děti zažít uspokojivý pocit z vlastního pohybu, spolupráce s ostatními, ze hry samotné, z vítězství. A zároveň se děti učí přijímat a emočně zvládat prohry a neúspěch, které k životu také někdy patří.
  • Pohybové hry vedou děti k podpoře sportovního ducha a fair play. Zažijí na nich radost, soutěživost, napětí, snahu k motivaci pro výkon, uplatnění přirozených dovedností, pohodu.
  • Každá z aktivit má svá předem dohodnutá bezpečná a dodržovaná pravidla. Na jejich základě se děti učí respektovat normu a zároveň své vlastní hranice vůči okolnímu světu.

Pohybové hry jsou vhodné zejména pro děti, které mají pozitivní vztah k pohybu a rády překonávají samy sebe a pro něž je obtížné přijetí a vyjadřování vlastních nepříjemných pocitů. Formou sportu
a pravidly ohraničené zdravé soutěživosti je mohou přirozeně a bezpečně ventilovat.

Dům tří přání © 2017. Zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, spisová značka U 426.