VRTSEVNICKÁ SKUPINA

Vrstevnická skupina

  • Vrstevnická skupina probíhá v Centru pro děti Mezipatro jedenkrát týdně v odpoledních hodinách.
  • Je určena dětem ve věku cca 9-13 let a po dobu 5 měsíců je vždy uzavřená, to znamená, že se setkáváme ve stále stejném složení.
  • Skupinu vedou dva lektoři, žena a muž. Jednotlivá setkávání skupiny mají svůj pravidelný řád, své rituály, které dodávají dětem pocit jistoty, předvídatelnosti
    a čitelnosti prostředí.
  • Do programu setkávání jsou zařazovány socioterapeutické hry, zaměřené na kooperaci, komunikaci, řešení náročných situací, projevování emocí, práci s agresivitou, apod.
  • Náplň tvoří i aktivity s umělecko – terapeutickými prvky, které dětem mj. pomáhají s explorací a vyjadřováním vlastních pocitů a zprostředkovávají odreagování. Nedílnou součástí každé skupiny je vždy také sdílení aktuální nálady a prožitků z uplynulého týdne v kruhu.
  • Všechny aktivity poskytují četné příležitosti pro vrstevnické reflexe, sdílení, ocenění, korektivní emoční zkušenost.
  • V rámci her a aktivit si děti osvojují nové schopnosti, které mohou následně uplatňovat v každodenních situacích – učí se jasně a rovnocenně komunikovat, rozvíjí dovednost utváření vrstevnických vztahů, učí se zvládat konfliktní situace, rozpoznávat a zdravě vyjadřovat své emoce, uvědomovat si sebe sama, reflektovat vlastní potřeby a zároveň vnímat i potřeby ostatních.

Vrstevnická skupina je vhodná pro děti, které potřebují rozvíjet dovednosti v oblasti získávání
či udržování kamarádských vztahů. Je nápomocná dětem, které hledají své místo a pozici
ve vrstevnických (školních) kolektivech. Umožňuje dětem lépe poznat sebe sama a dobře působí
i na rozvoj zdravého sebevědomí a sebepřijetí.

Dům tří přání © 2017. Zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, spisová značka U 426.