Krizová pomoc dětem Šestka

KRIZOVÁ POMOC

Pomáháme dětem překonat krizovou nebo náročnou životní situaci, kterou nejsou schopny řešit vlastními silami nebo silami své rodiny.

Ve službě krizová pomoc:

 • poskytujeme dětem pravidelnou krizovou intervenci po celou dobu trvání krize, stabilizaci psychického a emočního stavu dítěte
 • poskytujeme bezpečný prostor pro ventilaci emocí, snažíme se o eliminaci používání nevhodných ohrožujících technik při zvládání krize
 • hledáme a posilujeme vlastní zdroje dítěte, nabízíme konstruktivní podporu v konkrétním problému
 • s dětmi pracujeme na praktických krocích při začlenění do nové sociální situace (řešení volného času, obstarání osobních záležitostí)
 • zapojujeme do spolupráce rodiče a blízké osoby dítěte, neboť jsme si vědomi jejich důležitosti v životě dítěte
 • intenzivně pracujeme s rodiči na náhledu a porozumění situace dítěte
 • po překonání krize zprostředkováváme dětem a rodinám následnou odbornou či terapeutickou pomoc
 • služba je poskytována i anonymně

Pro koho tu jsme, jak pracujeme a co je naším cílem najdete v našich službách

Registrovaná sociální služba: krizová pomoc

Služba je poskytována bezplatně.

 

Doba poskytování služby na adrese Karlovarská 337/18

Ambulantní forma:                                                        Terénní forma:

pondělí 12:00 – 18:00                                                    úterý     8:30 – 15:30

čtvrtek 12:00 – 16:00                                                    středa   8:30 – 12:30

Doba poskytování služby na adrese Vltavská 24/3101

pondělí a středa od 14:00 – 18:00

 

SOCIÁLNÍ REHABILITACE

Podporujeme děti v samostatnosti a učíme je zdravě fungovat v jejich přirozeném sociálním prostředí.

Ve službě sociální rehabilitace:

 • pomáháme dětem a rodičům si znovu rozumět
 • děti a rodiče učíme komunikačním dovednostem a sociálním návykům
 • doprovázíme při vyřizování osobních záležitostí dítěte
 • pomáháme dětem najít a zajistit další aktivity a zájmy

Pro koho tu jsme, jak pracujeme a co je naším cílem najdete v našich službách

Registrovaná sociální služba: sociální rehabilitace

Služba je poskytována bezplatně.

 

Doba poskytování služby na adrese Karlovarská 337/18

Ambulantní forma:                                                        Terénní forma:

čtvrtek 11:00 – 18:00                                                     úterý 8:30 – 15:30

 

Jak v Šestce pracujeme:

 • potkáváme se s tebou na individuálních konzultacích, kde ti pomáháme řešit, co potřebuješ,
 • nehodnotíme a přijímáme tvůj názor, tykáme si
 • seznamujeme tě s tvými možnostmi, nabídneme ti pomoc a podporu při řešení
 • pomáháme zprostředkovat vzájemnou komunikaci mezi tebou a tvými blízkými, pokud je to potřeba
 • přijít můžeš sám/sama nebo s někým, komu věříš
 • můžeš nám zavolat nebo napsat, kdyby se ti to hodilo, nebo přijď bez předchozí domluvy v ambulantních hodinách

Co v Šestce děláme:

 • poskytujeme neutrální, důvěrné a klidné prostředí
 • upozorňujeme na rizika a snažíme se je eliminovat
 • pomáháme dítěti připravit se na pohovor s institucemi (OSPOD, účast na případové konferenci, soud apod.)
 • doprovázíme dítě jako podpůrné osoby

Co v Šestce neděláme:

 • nezjišťujeme cíleně názor dítěte pro účely soudu nebo potřeby rodičů
 • nediagnostikujeme
 • neprovádíme mediaci

Anonymita 

Vše o anonymitě najdeš tady.

 

Vedoucí centra: Dominika Kemrová, DiS. – dominikakemrova@dumtriprani.cz

Kontakt

Krizová pomoc dětem Šestka

Karlovarská 337/18,

161 00 Praha 6 – Ruzyně

Tel.: 607 531 818

e- mail: krizovapomoc@dumtriprani.cz

Dům tří přání © 2017. Zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, spisová značka U 426.