KRIZOVÁ POMOC DĚTEM ŠESTKA

Krizová pomoc dětem Šestka

KRIZOVÁ POMOC

Pomáháme dětem překonat krizovou nebo náročnou životní situaci, kterou nejsou schopny řešit vlastními silami nebo silami své rodiny.

Ve službě krizová pomoc:

 • poskytujeme dětem pravidelnou krizovou intervenci po celou dobu trvání krize, stabilizaci psychického a emočního stavu dítěte
 • poskytujeme bezpečný prostor pro ventilaci emocí, snažíme se o eliminaci používání nevhodných ohrožujících technik při zvládání krize
 • hledáme a posilujeme vlastní zdroje dítěte, nabízíme konstruktivní podporu v konkrétním problému
 • s dětmi pracujeme na praktických krocích při začlenění do nové sociální situace (řešení volného času, obstarání osobních záležitostí)
 • pracujeme s rodiči na náhledu a porozumění situace dítěte
 • rodičům pomáháme realizovat praktické kroky, které vedou k řešení krizové situace
 • po překonání krize zprostředkováváme dětem následnou odbornou/terapeutickou pomoc
 • služba je poskytována i anonymně

Pro koho tu jsme, jak pracujeme a co je naším cílem najdete v našich službách

Registrovaná sociální služba: krizová pomoc

Služba je poskytována bezplatně.

 

Doba poskytování služby na adrese Karlovarská 337/18

Ambulantní forma:                                                        Terénní forma:

pondělí 12:00 – 18:00                                                    úterý     8:30 – 15:30

čtvrtek 12:00 – 16:00                                                    středa   8:30 – 12:30

Doba poskytování služby na adrese Vltavská 24/3101

pondělí a středa od 14:00 – 18:00
 

SOCIÁLNÍ REHABILITACE

Podporujeme děti v samostatnosti a učíme je zdravě fungovat v jejich přirozeném sociálním prostředí.

Ve službě sociální rehabilitace:

 • pomáháme dětem a rodičům si znovu rozumět
 • děti a rodiče učíme komunikačním dovednostem a sociálním návykům
 • doprovázíme při vyřizování osobních záležitostí dítěte
 • pomáháme dětem najít a zajistit další aktivity a zájmy
 • služba je poskytována i anonymně

Pro koho tu jsme, jak pracujeme a co je naším cílem najdete v našich službách

Registrovaná sociální služba: sociální rehabilitace

Služba je poskytována bezplatně.

 

Doba poskytování služby na adrese Karlovarská 337/18

Ambulantní forma:                                                        Terénní forma:

čtvrtek 11:00 – 18:00                                                     úterý 8:30 – 15:30

 

Vedoucí centra: Dominika Kemrová, DiS. – dominikakemrova@dumtriprani.cz

Kontakt

Krizová pomoc dětem Šestka

Karlovarská 337/18,

161 00 Praha 6 – Ruzyně

Tel.: 607 531 818

e- mail: krizovapomoc@dumtriprani.cz

Dům tří přání © 2017. Zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, spisová značka U 426.