PRACOVNÍ TÝM

Vedení

Mgr. Miroslava Flemrová
ředitelka
miroslavaflemrova@dumtriprani.cz

Ing. Zdeněk Hercik
zástupce ředitelky, FR a projektový manažer
zdenekhercik@dumtriprani.cz

Centrum pro děti Mezipatro

Mgr. Karolína Pražáková
vedoucí Centra pro děti Mezipatro, sociální pracovnice
karolinaprazakova@dumtriprani.cz

Mgr. Miriam Žilková
terénní sociální pracovnice
miriamzilkova@dumtriprani.cz

Jiřina Štrompová
pracovnice v sociálních službách
jirinastrompova@dumtriprani.cz

Bc. Michal Vilím
sociální pracovník
michalvilim@dumtriprani.cz

Centrum rodinné terapie Horizont

Mgr. Kamila Mrkvicová
vedoucí Centra rodinné terapie Horizont, poradenství, rodinná terapie
kamilamrkvicova@dumtriprani.cz

Mgr. Gaziza Lutseva
poradenství, rodinná terapie
gazizalutseva@dumtriprani.cz

PhDr. Danka Zubová
poradenství, rodinná terapie
dankazubova@dumtriprani.cz

Mgr. Petra Willantová
poradenství, rodinná terapie
petrawillantova@dumtriprani.cz

Centrum pro rodiny Delta

Mgr. Michal Kniha
vedoucí Centra pro rodiny Delta, sociální pracovník
michalkniha@dumtriprani.cz

Mgr. Lucie Hanžlová
sociální pracovnice
luciehanzlova@dumtriprani.cz

Mgr. Martin Pazlar, DiS.
sociální pracovník
martinpazlar@dumtriprani.cz

Dům Přemysla Pittra pro děti

Karolína Balcarová
ředitelka ZDVOP Domu P. Pittra pro děti /DPPD/, sociální pracovnice ZDVOP Domu P.Pittra pro děti/DPPD/
karolinabalcarova@dumtriprani.cz

Mgr. et Mgr. Vojtěch Herentin
zástupce ředitelky ZDVOP/sociální pracovník
vojtechherentin@dumtriprani.cz

Vojtěch Škácha, DiS.
odborný pracovník ZDVOP / vychovatel
vojtechskacha@dumtriprani.cz

Bc. Tomáš Lokajíček
odborný pracovník ZDVOP / vychovatel
tomaslokajicek@dumtriprani.cz

Kristina Jánošíková, DiS.
odborná pracovnice ZDVOP / vychovatelka
kristinajanosikova@dumtriprani.cz

Bc. Ester Herentinová
odborná pracovnice ZDVOP / vychovatelka
esterherentinova@dumtriprani.cz

Bc. Michaela Hanykýřová, DiS
odborná pracovnice ZDVOP / vychovatelka
michaelahanykyrova@dumtriprani.cz

Mgr. Barbora Polánková
vedoucí sociálních služeb Domu P. Pittra pro děti /DPPD/, sociální pracovnice
barborapolankova@dumtriprani.cz

Dominika Kemrová, DiS.
sociální pracovnice Domu P. Pittra pro děti /DPPD/
dominikakemrova@dumtriprani.cz

Mgr. Markéta Rozsívalová
vedení komunit
marketarozsivalova@dumtriprani.cz

 

Administrativně- provozní tým

Bc. Veronika Havlíková
PR manažerka
veronikahavlikova@dumtriprani.cz

Ing. Pavlína Novotná
ekonomka, účetní
pavlinanovotna@dumtriprani.cz

Simona Marešová
asistentka, personalistka
simonamaresova@dumtriprani.cz

Zuzana Klimešová
administrátorka webu
zuzanaklimesova@dumtriprani.cz

Dům tří přání © 2017. Zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, spisová značka U 426.