PRACOVNÍ TÝM

Staňte se partnerem

Přispějte k bezpečí a ochraně dětí v náročných životních situacích.

Centru pro rodiny Delta bude od 15.4. do 17.4. na školení, kolegy zastihnete na mobilním telefonu 602 662 063.  Děkujeme za pochopení.

Vedení

Ing. Marie Michlová 
ředitelka
mariemichlova@dumtriprani.cz

Metodičky

Mgr. Irena Pokorná 
metodička
irenapokorna@dumtriprani.cz

Mgr. Miroslava Flemrová
metodička
miroslavaflemrova@dumtriprani.cz

Psycholožka

Mgr. Magdaléna Steinerová 
psycholožka
magdalenasteinerova@dumtriprani.cz

Centrum pro děti Mezipatro

Mgr. Karolína Pražáková
sociální pracovnice, vedoucí Centra pro děti Mezipatro
karolinaprazakova@dumtriprani.cz

Mgr. Miriam Žilková
terénní sociální pracovnice
miriamzilkova@dumtriprani.cz

Jiřina Štrompová
pracovnice v sociálních službách
jirinastrompova@dumtriprani.cz

Centrum rodinné terapie Horizont

Mgr. et Mgr. Marta Štrinclová
poradenství, rodinná terapie, vedoucí Centra rodinné terapie Horizont
martastrinclova@dumtriprani.cz

Mgr. Kamila Mrkvicová
poradenství, rodinná terapie
kamilamrkvicova@dumtriprani.cz

Mgr. Kateřina Dunovská
poradenství, rodinná terapie
katerinadunovska@dumtriprani.cz

Mgr. Gaziza Lutseva
poradenství, rodinná terapie
gazizalutseva@dumtriprani.cz

PhDr. Danka Zubová
poradenství, rodinná terapie
dankazubova@dumtriprani.cz

Centrum pro rodiny Delta

Mgr. Michal Kniha
sociální pracovník, vedoucí Centra pro děti Delta
michalkniha@dumtriprani.cz

Mgr. Markéta Rozsívalová
sociální pracovnice
marketarozsivalova@dumtriprani.cz

Mgr. Lucie Hanžlová
sociální pracovnice
luciehanzlova@dumtriprani.cz

Mgr. Martin Pazlar, DiS.
sociální pracovník
martinpazlar@dumtriprani.cz

Dům Přemysla Pittra pro děti

Bc. Barbora Illichová
sociální pracovnice ZDVOP /DPPD/, ředitelka ZDVOP Domu P. Pittra pro děti /DPPD/,
barboraillichova@dumtriprani.cz

Karolína Balcarová
sociální pracovnice ZDVOP Domu P.Pittra pro děti/DPPD/
karolinabalcarova@dumtriprani.cz

Mgr. et Mgr. Vojtěch Herentin
odborný pracovník ZDVOP / vychovatel
vojtechherentin@dumtriprani.cz

Vojtěch Škácha, DiS
odborný pracovník ZDVOP / vychovatel
vojtechskacha@dumtriprani.cz

Bc. Tomáš Lokajíček
odborný pracovník ZDVOP / vychovatel
tomaslokajicek@dumtriprani.cz

Kristina Jánošíková, DiS
odborná pracovnice ZDVOP / vychovatelka
kristinajanosikova@dumtriprani.cz

Bc. Tereza Topková
odborná pracovnice ZDVOP / vychovatelka
terezatopkova@dumtriprani.cz

Bc. Ester Herentinová
odborná pracovnice ZDVOP / vychovatelka
esterherentinova@dumtriprani.cz

Mgr. Barbora Polánková
sociální pracovnice, vedoucí sociálních služeb Domu P. Pittra pro děti /DPPD/,
barborapolankova@dumtriprani.cz

Dominika Slezáková, DiS
sociální pracovnice Domu P. Pittra pro děti /DPPD/
dominikaslezakova@dumtriprani.cz

Administrativně- provozní tým

Ing. Barbora Vernerová
projektová pracovnice, fundraising, zástupkyně ředitelky
barboravernerova@dumtriprani.cz

Mgr. Petra Receado da Cunha
PR manažerka
petrareceado@dumtriprani.cz

Ing. Pavlína Novotná
ekonomika, účetnictví
pavlinanovotna@dumtriprani.cz

Bc. Magdaléna Kosovcová
účetní, personalistka, administrativně provozní pracovnice
magdalenakosovcova@dumtriprani.cz

Simona Marešová
administrativně provozní pracovnice
simonamaresova@dumtriprani.cz

Zuzana Klimešová
správa webu
zuzanaklimesova@dumtriprani.cz

Dům tří přání © 2017. Zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, spisová značka U 426.