Staňte se partnerem

Přispějte k bezpečí a ochraně dětí v náročných životních situacích.

Náš web prochází rekonstrukcí. Děkujeme za pochopení.

Vedení

Mgr. Miroslava Flemrová
ředitelka
miroslavaflemrova@dumtriprani.cz

Ing. Zdeněk Hercik
zástupce ředitelky, FR a projektový manažer
zdenekhercik@dumtriprani.cz

Centrum pro děti Mezipatro

Mgr. Karolína Pražáková
vedoucí Centra pro děti Mezipatro, sociální pracovnice
karolinaprazakova@dumtriprani.cz

Mgr. Miriam Žilková
terénní sociální pracovnice
miriamzilkova@dumtriprani.cz

Jiřina Štrompová
pracovnice v sociálních službách
jirinastrompova@dumtriprani.cz

Bc. Stanislav Drda
odborný pracovník sociální služby
stanislavdrda@dumtriprani.cz

Mgr. Veronika Koucká
odborná pracovnice sociální služby
veronikakoucka@dumtriprani.cz

Centrum rodinné terapie Horizont

Mgr. Kamila Mrkvicová
vedoucí Centra rodinné terapie Horizont, poradenství, rodinná terapie
kamilamrkvicova@dumtriprani.cz

PhDr. Danka Zubová
sociální pracovnice, poradenství, rodinná terapie
dankazubova@dumtriprani.cz

Mgr. Kateřina Brožková
sociální pracovnice, poradenství, rodinná terapie
katerinabrozkova@dumtriprani.cz

Mgr. Martina Přečková
sociální pracovnice, poradenství, rodinná terapie
martinapreckova@dumtriprani.cz

Mgr. Jana Horáková
sociální pracovnice, poradenství, rodinná terapie
janahorakova@dumtriprani.cz

Centrum pro rodiny Delta

Mgr. Lucie Hanžlová
vedoucí Centra pro rodiny Delta, sociální pracovnice
luciehanzlova@dumtriprani.cz

Mgr. Martin Pazlar, DiS.
sociální pracovník
martinpazlar@dumtriprani.cz

Mgr. Lucie Dolínková
sociální pracovnice
luciedolinkova@dumtriprani.cz

Dům Přemysla Pittra pro děti

Bc. Veronika Vejvodová, DiS
ředitelka ZDVOP Domu Přemysla Pittra, odborná pracovnice ambulance ZDVOP
veronikavejvodova@dumtriprani.cz

Mgr. Klára Konvalinová
zástupkyně ředitelky ZDVOP Domu Přemysla Pittra, odborná pracovnice ambulance ZDVOP, metodička
klarakonvalinova@dumtriprani.cz

Bc. Tomáš Lokajíček
vedoucí vychovatel / odborný pracovník ZDVOP
tomaslokajicek@dumtriprani.cz

Vojtěch Škácha, DiS.
odborný pracovník ZDVOP / vychovatel
vojtechskacha@dumtriprani.cz

Bc. Michaela Hanykýřová, DiS
odborná pracovnice ZDVOP / vychovatelka
michaelahanykyrova@dumtriprani.cz

Bc. Alžběta Hálová
odborná pracovnice ZDVOP / vychovatelka
alzbetahalova@dumtriprani.cz

Kateřina Brokešová
odborná pracovnice ZDVOP / vychovatelka
katerinabrokesova@dumtriprani.cz

Bc. Anna Krajícová
odborná pracovnice ZDVOP / vychovatelka
annakrajicova@dumtriprani.cz

Mgr. Markéta Rozsívalová
vedení komunit
marketarozsivalova@dumtriprani.cz

Krizová pomoc dětem Šestka

Dominika Kemrová, DiS.
vedoucí Krizové pomoci dětem Šestka, sociální pracovnice
dominikakemrova@dumtriprani.cz

Bc. Kristina Jánošíková, DiS.
sociální pracovnice
kristinajanosikova@dumtriprani.cz

Bc. Jan Šoltys
sociální pracovník
jansoltys@dumtriprani.cz

Administrativně- provozní tým

Bc. Veronika Havlíková
PR manažerka
veronikahavlikova@dumtriprani.cz

Simona Marešová
asistentka, personalistka
simonamaresova@dumtriprani.cz

Zuzana Klimešová
administrátorka webu, projektová asistentka
zuzanaklimesova@dumtriprani.cz

Mgr. Michal Kniha
externí odborný pracovník
michalkniha@dumtriprani.cz

Dům tří přání © 2017. Zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, spisová značka U 426.