PRACOVNÍ TÝM

Staňte se partnerem

Přispějte k bezpečí a ochraně dětí v náročných životních situacích.

Vedení

Ing. Marie Michlová 
ředitelka
mariemichlova@dumtriprani.cz

Mgr. Irena Pokorná
metodička
irenapokorna@dumtriprani.cz

Centrum pro děti Mezipatro

Mgr. Karolína Pražáková
sociální pracovnice, vedoucí Centra pro děti Mezipatro
karolinaprazakova@dumtriprani.cz

Jiřina Štrompová
pracovnice v sociálních službách
jirinastrompova@dumtriprani.cz

PhDr. Danka Zubová
poradenství, rodinná terapie
dankazubova@dumtriprani.cz

Centrum rodinné terapie Horizont

Mgr. et Mgr. Marta Štrinclová
poradenství, rodinná terapie, vedoucí Centra rodinné terapie Horizont
martastrinclova@dumtriprani.cz

Mgr. Kamila Mrkvicová
poradenství, rodinná terapie
kamilamrkvicova@dumtriprani.cz

Mgr. Kateřina Dunovská
poradenství, rodinná terapie
katerinadunovska@dumtriprani.cz

Mgr. Gaziza Lutseva
poradenství, rodinná terapie
gazizalutseva@dumtriprani.cz

PhDr. Danka Zubová
poradenství, rodinná terapie
dankazubova@dumtriprani.cz

Centrum pro rodiny Delta

Mgr. David Odstrčil
sociální pracovník, vedoucí Centra pro rodiny Delta
davidodstrcil@dumtriprani.cz

Mgr. Michal Kniha
sociální pracovník
michalkniha@dumtriprani.cz

Mgr. Markéta Rozsívalová
sociální pracovnice
marketarozsivalova@dumtriprani.cz

Mgr. Lucie Hanžlová
sociální pracovnice
luciehanzlova@dumtriprani.cz

Dům Přemysla Pittra pro děti

Bc. Barbora Illichová
sociální pracovnice ZDVOP /DPPD/, ředitelka ZDVOP Domu P. Pittra pro děti /DPPD/,
barboraillichova@dumtriprani.cz

Karolína Balcarová
sociální pracovnice ZDVOP Domu P.Pittra pro děti/DPPD/
karolinabalcarova@dumtriprani.cz

Mgr. et Mgr. Vojtěch Herentin
odborný pracovník ZDVOP / vychovatel
vojtechherentin@dumtriprani.cz

Vojtěch Škácha, DiS
odborný pracovník ZDVOP / vychovatel
vojtechskacha@dumtriprani.cz

Bc. Tomáš Lokajíček
odborný pracovník ZDVOP / vychovatel
tomaslokajicek@dumtriprani.cz

Kristina Jánošíková, DiS
odborná pracovnice ZDVOP / vychovatelka
kristinajanosikova@dumtriprani.cz

Bc. Tereza Topková
odborná pracovnice ZDVOP / vychovatelka
terezatopkova@dumtriprani.cz

Mgr. Barbora Polánková
sociální pracovnice, vedoucí sociálních služeb Domu P. Pittra pro děti /DPPD/,
barborapolankova@dumtriprani.cz

Mgr. Veronika Štočková
sociální pracovnice sociálních služeb Domu P. Pittra pro děti /DPPD/
veronikastockova@dumtriprani.cz

Administrativně- provozní tým

Mgr. Martina Žigmundová
PR, fundraising
martinazigmundova@dumtriprani.cz

Ing. Barbora Vernerová
projektová pracovnice, fundraising, zástupkyně ředitelky
barboravernerova@dumtriprani.cz

Bc. Magdaléna Kosovcová
účetní, personalistka, administrativně provozní pracovnice
magdalenakosovcova@dumtriprani.cz

Ing. Pavlína Novotná
ekonomika, účetnictví
pavlinanovotna@dumtriprani.cz

Zuzana Klimešová
správa webu
zuzanaklimesova@dumtriprani.cz

Dům tří přání © 2017. Zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, spisová značka U 426.