EN

Zapsaný ústav

Dům tří přání je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je všestranná pomoc dětem a jejich rodinám, které se ocitly v krizové situaci, s cílem umožnit jim bezpečný vývoj v jejich původní rodině.

 

Dozorčí rada

Hana Šnajdrová- předsedkyně dozorčí rady, PhDr.Helena Vostradovská, PhDr. Lucie Plešková 

Správní rada

Barbora Líška Kratochvílová- předsedkyně správní rady, Mgr. Martina Tesařová, Ing. Eliška Šimanová

Statutární orgán 

Ing. Jindřiška Karlíková, ředitelka
 

Adresa sídla

Karlovarská 337/18, 161 00 Praha 6

Důležitá data

26.10. 2001 - registrace o.s. Dům tří přání na MV ČR

6.6. 2003 - pověření k výkonu SPOD rozhodnutím MHMP

od 2003 - zahájení nepřetržitého provozu Azylového domu Přemysla Pittra pro děti

2006 - otevření nového Ambulantně terénního centra

2007 - registrace sociálních služeb na MHMP dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách 

2010 - změna názvu pobytového zařízení na Dům Přemysla Pittra pro děti

2013 - zahájení provozu nového Centra pro děti Mezipatro

2014 - změna právní formy - zapsaný spolek

2015 - zahájení provozu nového Centra rodinné terapie Horizont

2016 - změna právní formy - zapsaný ústav