EN

Od září tohoto roku se Ambulantně terénní centrum přejmenovává na Centrum pro rodiny Delta.

6.9.2017

Důvodem změny je, že název Ambulantně terénní centrum v laické i odborné veřejnosti spíše evokuje zařízení, které je jakousi ambulancí k jinému zařízení. Mnohdy tak tento výklad může mást, či vyvolávat neporozumění naší práce.
Deltu si můžeme představit jako rovnostranný trojúhelník. Pokud do vrcholů dosadíme Rodinu, Systém (OSPOD, školu, NNO ad.) a Nás, znázorňuje tak pro nás stejnou váhu (vzdálenost) mezi všemi subjekty, které jsou zapojeny do práce s rodinou v náročné životní situaci. To samé platí, pokud do vrcholů Delty dosadíme Rodiče – Dítě - Naší službu či jen rodinu samotnou, tady Otec – Matka - Dítě.


Při práci s rodinou se tak snažíme, aby všechny strany trojúhelníku byly stejně dlouhé, stejně pevné a stejně rovné“. Pokud tomu tak není, bavíme se o tom, jaké to má příčiny, důsledky a co by šlo dělat, aby došlo k onomu pomyslnému „narovnání“ či znovu posílení jedné, druhé či třetí strany. To vše za jasných hranic, které vymezují pole společné práce.
Všechny služby zařízení včetně místa poskytování zůstávají zachovány.