EN

Pomozte nám pomáhat

Usilujeme o to, aby služby, které poskytujeme, byly profesionální a komplexní. 

Každoročně aktivně vypracováváme desítky projektů, kterými se účastníme výběrových řízení vypsaných státními institucemi, nadacemi a jinými subjekty, s cílem udržet, případně rozvíjet poskytované služby. Vážíme si každé praktické a efektivní podpory, která nám umožňuje tento cíl naplňovat.

Co Vám můžeme v rámci sponzorské spolupráce nabídnout?

- jistotu pevného partnerství s organizací, která poskytuje své služby přes 11 let

- uvedení dárce/sponzora na našich webových stránkách a Facebooku, ve výroční zprávě, ostatní propagaci, na akcích pořádaných Domem tří přání

- pravidelné informace o naší činnosti - formou Bulletinu, vydávaného dvakrát ročně

- minimálně jednou ročně pozvání na akci pořádanou Domem tří přání