Pracovní tým

Výkonná ředitelka

Ing.Jindřiška Karlíková

výkonná ředitelka

jindrakarlikova@dumtriprani.cz

Dům Přemysla Pittra pro děti

Bc.Barbora Illichová

sociální pracovnice, vedoucí Domu P.Pittra pro děti

barboraillichova@dumtriprani.cz

Mgr.Irena Kulhánková

sociální pracovnice

irenakulhankova@dumtriprani.cz

Mgr.Hana Dlabačová,DiS.

sociální pracovnice

hanadlabacova@dumtriprani.cz

Mgr.Vojtěch Herentin

vedoucí sociálních pracovníků pobytové části, sociální pracovník

vojtechherentin@dumtriprani.cz

Mgr. Petra Smejkalová

sociální pracovnice v pobytové části

vychovateledppd@dumtriprani.cz

Bc.Barbora Polánková

sociální pracovník v pobytové části

vychovateledppd@dumtriprani.cz

Lucie Zahoříková

sociální pracovnice v pobytové části

vychovateledppd@dumtriprani.cz

Vojtěch Škácha, DiS.

sociální pracovník v pobytové části

vychovateledppd@dumtriprani.cz

Bc.Tomáš Lokajíček

sociální pracovník v pobytové části

vychovateledppd@dumtriprani.cz

Ambulantně terénní centrum

Mgr. Martina Maierová

speciální pedagožka

martinamaierova@dumtriprani.cz

Bc.Radka Košňarová

sociální pracovnice, vedoucí Ambulantně terénního centra

radkakosnarova@dumtriprani.cz

Centrum pro děti Mezipatro

Mgr.Karolína Tučková

sociální pracovnice, vedoucí Centra pro děti Mezipatro

karolinatuckova@dumtriprani.cz

Mgr. Jitka Holcnerová, DiS.

sociální pracovnice

jitkaholcnerova@dumtriprani.cz

Jiřina Štrompová

pracovnice v sociálních službách

jirinastrompova@dumtriprani.cz

Administrativně provozní tým

Bc.Michaela Štěpánová

vedoucí fundraisingového týmu, PR pracovnice, fundraising

michaelastepanova@dumtriprani.cz

Ing.Eliška Šimanová

fundraising

eliskasimanova@dumtriprani.cz

PhDr.Pavla Brožová

projektová pracovnice, fundraising

pavlabrozova@dumtriprani.cz

Vojtěch Dárvík Máca

fundraising

vojtechmaca@dumtriprani.cz

Zuzana Brtáňová

administrativně provozní pracovnice

zuzanaklimesova@dumtriprani.cz

Ing. Pavlína Novotná

personální a účetní služby

pavlinanovotna@dumtriprani.cz