EN

Pracovní tým

Výkonná ředitelka

Ing. Jindřiška Karlíková

výkonná ředitelka

jindrakarlikova@dumtriprani.cz

Mgr. Irena Pokorná

metodička organizace

irenapokorna@dumtriprani.cz

Dům Přemysla Pittra pro děti

Bc. Barbora Illichová

sociální pracovnice, vedoucí Domu P. Pittra pro děti

barboraillichova@dumtriprani.cz

Mgr. Hana Dlabačová, DiS.

sociální pracovnice

hanadlabacova@dumtriprani.cz

Mgr. Kristýna Uhlířová, DiS.

sociální pracovnice

kristynauhlirova@dumtriprani.cz

Mgr. Vojtěch Herentin

Odborný pracovník ZDVOP / Vychovatel

vojtechherentin@dumtriprani.cz

Mgr. Barbora Polánková

Odborný pracovník ZDVOP / Vychovatel

vychovateledppd@dumtriprani.cz

Bc. Lenka Mikešová

Odborný pracovník ZDVOP / Vychovatel

vychovateledppd@dumtriprani.cz

Vojtěch Škácha, DiS.

Odborný pracovník ZDVOP / Vychovatel

vychovateledppd@dumtriprani.cz

Bc. Tomáš Lokajíček

Odborný pracovník ZDVOP / Vychovatel

tomaslokajicek@dumtriprani.cz

Ambulantně terénní centrum

Mgr. David Odstrčil

sociální pracovník, vedoucí Centra pro rodiny Delta

davidodstrcil@dumtriprani.cz

Mgr. Michal Kniha

sociální pracovník

michalkniha@dumtriprani.cz

Mgr. Markéta Rozsívalová

sociální pracovnice

marketarozsivalova@dumtriprani.cz

Centrum pro děti Mezipatro

Mgr. Karolína Tučková

sociální pracovnice, vedoucí Centra pro děti Mezipatro

karolinatuckova@dumtriprani.cz

Mgr. Petra Smejkalová

sociální pracovnice

petrasmejkalova@dumtriprani.cz

Jiřina Štrompová

pracovnice v sociálních službách

jirinastrompova@dumtriprani.cz

Centrum rodinné terapie Horizont

Mgr. Marta Singh

vedoucí centra rodinné terapie Horizont, poradenství, rodinná terapie

martasingh@dumtriprani.cz

Mgr. Kamila Mrkvicová

poradenství, rodinná terapie

kamilamrkvicova@dumtriprani.cz

Mgr. Kateřina Dunovská

poradenství, rodinná terapie

katerinadunovska@dumtriprani.cz

Mgr. Gaziza Lutseva

poradenství, rodinná terapie

gazizalutseva@dumtriprani.cz

PhDr. Danka Zubová

poradenství, rodinná terapie

dankazubova@dumtriprani.cz

Administrativně provozní tým

Mgr. Martina Žigmundová

Fundraising, PR

martinazigmundova@dumtriprani.cz

PhDr. Pavla Brožová

projektová pracovnice, fundraising

pavlabrozova@dumtriprani.cz

Zuzana Klimešová

PR

zuzanaklimesova@dumtriprani.cz

Ing. Pavlína Novotná

ekonomika, účetnictví

pavlinanovotna@dumtriprani.cz

Bc. Magdaléna Kosovcová

administrativně provozní pracovnice, personalistka

magdalenakosovcova@dumtriprani.cz