Pracovní tým

Výkonná ředitelka

Ing.Jindřiška Karlíková

výkonná ředitelka

jindrakarlikova@dumtriprani.cz

Dům Přemysla Pittra pro děti

Bc.Barbora Illichová

sociální pracovnice, vedoucí Domu P.Pittra pro děti

vedoucidppd@dumtriprani.cz

Mgr.Hana Dlabačová,DiS.

sociální pracovnice

ambulancedppd@dumtriprani.cz

Mgr.Irena Kulhánková

sociální pracovnice

ambulancedppd@dumtriprani.cz

Mgr.Vojtěch Herentin

sociální pracovník, vedoucí sociálních pracovníků v pobytovém režimu

pobytdppd@dumtriprani.cz

Bc.Jaroslav Weigl, DiS

sociální pracovník v pobytovém režimu

vychovateledppd@dumtriprani.cz

Vojtěch Škácha, DiS.

sociální pracovník v pobytovém režimu

vychovateledppd@dumtriprani.cz

Tereza Syrovátková DiS.

sociální pracovnice v pobytovém režimu

vychovateledppd@dumtriprani.cz

Bc.Tomáš Lokajíček

sociální pracovník v pobytovém režimu

vychovatel@dumtriprani.cz

Lucie Záhoříková

sociální pracovnice v pobytovém režimu

vychovateledppd@dumtriprani.cz

Ambulantně terénní centrum

Bc.Klára Jalovcová

sociální pracovnice, vedoucí Ambulantně terénního centra

vedouciatc@dumtriprani.cz

Bc.Radka Košňarová

sociální pracovnice

ambulanceatc@dumtriprani.cz

Bc.Věra Pilná, DiS

speciální pedagožka

ambulanceatc@dumtriprani.cz

Mgr. Václava Jančová

psycholožka

ambulanceatc@dumtriprani.cz

Centrum pro děti Mezipatro

Mgr.Martina Palková

vedoucí Centra pro děti Mezipatro

vedoucicpd@dumtriprani.cz

Bc. Kamila Boháčová

sociální pracovnice

mezipatro@dumtriprani.cz

Administrativně provozní tým

Zuzana Klimešová

administrativně provozní pracovnice

info@dumtriprani.cz

PhDr.Pavla Brožová

projektová pracovnice, fundraising

pavlabrozova@dumtriprani.cz

Bc.Michaela Štěpánová

PR pracovnice, fundraising

michaelastepanova@dumtriprani.cz

Bc.Jana Tupá

fundraising

janatupa@dumtriprani.cz

Ing.Eliška Šimanová

fundraising

eliskasimanova@dumtriprani.cz

Ing. Pavlína Novotná

personální a účetní služby

pavlinanovotna@dumtriprani.cz