EN

Pracovní tým

Výkonná ředitelka

Ing. Jindřiška Karlíková

výkonná ředitelka

jindrakarlikova@dumtriprani.cz

Dům Přemysla Pittra pro děti

Bc. Barbora Illichová

sociální pracovnice, vedoucí Domu P. Pittra pro děti

barboraillichova@dumtriprani.cz

Mgr. Hana Dlabačová, DiS.

sociální pracovnice

hanadlabacova@dumtriprani.cz

Bc. Kristýna Uhlířová, DiS.

sociální pracovnice

kristynauhlirova@dumtriprani.cz

Mgr. Vojtěch Herentin

sociální pracovník v pobytové části

vojtechherentin@dumtriprani.cz

Bc. Barbora Polánková

sociální pracovnice v pobytové části

vychovateledppd@dumtriprani.cz

Mgr. Markéra Obručová

sociální pracovnice v pobytové části

vychovateledppd@dumtriprani.cz

Vojtěch Škácha, DiS.

sociální pracovník v pobytové části

vychovateledppd@dumtriprani.cz

Bc. Tomáš Lokajíček

sociální pracovník v pobytové části

tomaslokajicek@dumtriprani.cz

Bc. Karolina Spurná

sociální pracovnice v pobytové části

vychovateledppd@dumtriprani.cz

Ambulantně terénní centrum

Mgr. Radka Košňarová

sociální pracovnice, vedoucí Ambulantně terénního centra

radkakosnarova@dumtriprani.cz

Mgr. Martina Maierová

psycholožka

martinamaierova@dumtriprani.cz

Bc. Andrea Sladká

sociální pracovnice

andreasladka@dumtriprani.cz

Bc. Michala Krejčová

sociální pracovnice

michalakrejcova@dumtriprani.cz

Centrum pro děti Mezipatro

Mgr. Karolína Tučková

sociální pracovnice, vedoucí Centra pro děti Mezipatro

karolinatuckova@dumtriprani.cz

Mgr. Jitka Holcnerová, DiS.

sociální pracovnice, psycholožka

jitkaholcnerova@dumtriprani.cz

Mgr. Kateřina Polanská, Dis.

sociální pracovnice

katerinapolanska@dumtriprani.cz

Jiřina Štrompová

pracovnice v sociálních službách

jirinastrompova@dumtriprani.cz

Centrum rodinné terapie Horizont

Mgr. Irena Kulhánková

pracovnice poradenství, psychoterapeutka, vedoucí Centra rodinné terapie Horizont

irenakulhankova@dumtriprani.cz

Mgr. Petra Smejkalová

pracovnice poradenství, psychoterapeutka

petrasmejkalova@dumtriprani.cz

Mgr. Kamila Mrkvicová

psycholožka, psychoterapeutka

kamilamrkvicova@dumtriprani.cz

Mgr. Veronika Žižková

pracovnice poradenství

veronikazizkova@dumtriprani.cz

Administrativně provozní tým

Ing. Eliška Šimanová

fundraising, PR

eliskasimanova@dumtriprani.cz

PhDr. Pavla Brožová

projektová pracovnice, fundraising

pavlabrozova@dumtriprani.cz

Ing. Pavlína Novotná

personální a účetní služby

pavlinanovotna@dumtriprani.cz

Bc. Magdaléna Kosovcová

administrativně provozní pracovnice

magdalenakosovcova@dumtriprani.cz