EN

Pracovní tým

Výkonná ředitelka

Ing. Jindřiška Karlíková

výkonná ředitelka

jindrakarlikova@dumtriprani.cz

Dům Přemysla Pittra pro děti

Bc. Barbora Illichová

sociální pracovnice, vedoucí Domu P. Pittra pro děti

barboraillichova@dumtriprani.cz

Mgr. Hana Dlabačová, DiS.

sociální pracovnice

hanadlabacova@dumtriprani.cz

Mgr. Kristýna Uhlířová, DiS.

sociální pracovnice

kristynauhlirova@dumtriprani.cz

Mgr. Vojtěch Herentin

sociální pracovník v pobytové části

vojtechherentin@dumtriprani.cz

Mgr. Barbora Polánková

sociální pracovnice v pobytové části

vychovateledppd@dumtriprani.cz

Bc. Lenka Mikešová

sociální pracovnice v pobytové části

vychovateledppd@dumtriprani.cz

Vojtěch Škácha, DiS.

sociální pracovník v pobytové části

vychovateledppd@dumtriprani.cz

Bc. Tomáš Lokajíček

sociální pracovník v pobytové části

tomaslokajicek@dumtriprani.cz

Eva Plšková, DiS.

sociální pracovnice v pobytové části

vychovateledppd@dumtriprani.cz

Mgr. Sylvie Stretti

krizová pracovnice v terénu

sylviestretti@dumtriprani.cz

Ambulantně terénní centrum

Mgr. Radka Košňarová

sociální pracovnice, vedoucí Ambulantně terénního centra

radkakosnarova@dumtriprani.cz

Mgr. Martina Maierová

psycholožka

martinamaierova@dumtriprani.cz

Mgr. Michal Kniha

sociální pracovník

michalkniha@dumtriprani.cz

Mgr. Markéta Rozsívalová

sociální pracovnice

marketarozsivalova@dumtriprani.cz

Mgr. David Odstrčil

sociální pracovník

davidodstrcil@dumtriprani.cz

Centrum pro děti Mezipatro

Mgr. Karolína Tučková

sociální pracovnice, vedoucí Centra pro děti Mezipatro

karolinatuckova@dumtriprani.cz

Bc. Marie Tláskalová

sociální pracovnice

marietlaskalova@dumtriprani.cz

Jiřina Štrompová

pracovnice v sociálních službách

jirinastrompova@dumtriprani.cz

Centrum rodinné terapie Horizont

Mgr. Irena Pokorná

poradenství, rodinná terapie, vedoucí Centra rodinné terapie Horizont

irenapokorna@dumtriprani.cz

Mgr. Petra Smejkalová

poradenství

petrasmejkalova@dumtriprani.cz

Mgr. Kamila Mrkvicová

poradenství, rodinná terapie

kamilamrkvicova@dumtriprani.cz

Administrativně provozní tým

Mgr. Martina Žigmundová

Fundraising, PR

martinazigmundova@dumtriprani.cz

PhDr. Pavla Brožová

projektová pracovnice, fundraising

pavlabrozova@dumtriprani.cz

Zuzana Klimešová

PR

zuzanaklimesova@dumtriprani.cz

Ing. Pavlína Novotná

ekonomika, účetnictví

pavlinanovotna@dumtriprani.cz

Bc. Magdaléna Kosovcová

administrativně provozní pracovnice, personalistka

magdalenakosovcova@dumtriprani.cz