EN

Pro rodiče

Kdo jsme

Jsme organizace, která se snaží pomáhat dětem od 3 do 18 let, které se doma z nějakého důvodu nemohou cítit dobře, a rodičům, kteří se ocitli v této nepříznivé situaci pomáháme najít řešení, aby dětem mohli zajistit bezpečný domov.

Vaše nepříznivá situace může mít důvody

  • v rodině jsou narušeny vztahy
  • Vaše děti vás neposlouchají a nemůžete najít způsob, jak se dítěti přiblížit, dítě je nezvládnutelné
  • rozvádíte se s partnerem a hádáte se, partner nedodržuje domluvená pravidla ve výchově dítěte
  • dostali jste se do těžké životní situace, přišli jste o rodinné zázemí a je ohroženo prostředí pro vývoj dítěte
  • nemá se o dítě kdo starat  (plánujete hospitalizaci, jinou odluku)
  • jste dlouhodobě psychicky nebo fyzicky nemocní, závislí na alkoholu, jiných návykových látkách  a při výchově dítěte z tohoto důvodu máte omezení 

Jak  můžeme pomoci

  • můžeme Vám nabídnout dočasně (1 den – 3 měsíce) pro dítě neutrální prostředí v pobytovém zařízení Domu P. Pittra pro děti a intenzivně spolu s Vámi pracovat na vytvoření  bezpečného prostředí domova, kam se dítě po návratu od nás může vrátit a kde mu bude dobře
  • pravidelné ambulantní setkávání se v našem centru  s cílem pomoci  porozumět situaci a najít vhodné řešení
  • intenzivní spolupráce na zlepšení vztahů v rodině