EN

Tematické projekty - aktuální

Terapeutické programy v Mezipatře

Projekt podporuje základní pilíř programů pro traumatizované děti v Mezipatře. VÍCE ZDE

Podpora Domu tří přání v oblasti administrativy, PR a fundraisningu

Administrativně provozní podpora zařízení poskytující služby ohroženým dětem VÍCE ZDE

Učíme se učit

Učení s dětmi VÍCE ZDE

Centrum pro rodiny Delta

Ambulantně terénní centrum poskytuje služby zaměřené na sanaci rodiny, tedy nabízí ohroženým rodinám v nelehké životní situaci ambulantní, případně terénní podporu a pomoc.. VÍCE ZDE

Socioterapeutická skupina v Mezipatře

Díky tomuto projektu můžeme zajistit program „Socioterapeutická skupina“ v Centru pro děti Mezipatro, které pomáhá dětem žijícím dlouhodobě v krizové rodinné situaci. VÍCE ZDE

Centrum rodinné terapie Horizont

Centrum rodinné terapie Horizont VÍCE ZDE

Pomůžu ti, když rodiče nemůžou

Projekt je zacílen do pobytového zařízení Dům P. Pittra pro děti, kde jsou děti různého věku, s různými vzdělávacími a výchovnými problémy a s odlišným rodinným zázemím. VÍCE ZDE

Krizová pomoc v přirozeném prostředí rodin z D3P s přesahem do ČR

Projekt je zacílen na rozšíření pomoci v rodině v krizi přímo v jejím prostředí VÍCE ZDE