EN

Terénní krizová intervence pro ohrožené děti

Především pro pracovníky OSPOD, resp. pro odborníky, kteří pracují s ohroženým dítětem a jeho rodinou nabízíme novou službu:

Naše pomoc dítěti, případně celé rodině v situacích jako:

 

- neshody či vztahové problémy v rodině

- obtíže ve škole či s vrstevníky

- nenadálé zátěžové situace v rodině

 

POSKYTNEME:

- okamžitou reakci, akutní pomoc dítěti

- telefonickou konzultaci

- výjezd do terénu (za přítomnosti pracovníka OSPOD nebo zákonného zástupce)        

 

JAK SLUŽBA PROBÍHÁ?

- po prvním kontaktu doma či ve škole, řešíme situaci a začínáme společně hledat východisko (krizová intervence, 1 - 3 anonymní setkání)

- po ošetření krizové situace  mohou následovat další setkání,  buď ve spolupráci s návaznými službami Domu tří přání nebo s jinou organizací, případně může být spolupráce ukončena.

 

KDY a JAK SE NA NÁS MŮŽETE OBRÁTIT?

- pondělí- pátek 10-14h

- telefon 607051252

- v akutních případech pište sms, reagujeme neprodleně

 

V jakém případě se na nás můžete obrátit? Podívejte se na ilustrativní příběhy, jak krizová pomoc může probíhat zde

 

Služba je poskytována bezplatně