Anonymita

Staňte se partnerem

Přispějte k bezpečí a ochraně dětí v náročných životních situacích.

Anonymita

Anonymita

Co pro mě znamená anonymita v rámci služby Krizová pomoc dětem Šestka?

Jsme tu pro tebe, i když z různých důvodů nebudeš chtít sdělit, kdo jsi, jak se jmenuješ nebo kde bydlíš. Pokud se však rozhodneš využívat našich služeb v anonymním režimu, rádi bychom ti vysvětlili, co to vlastně pro tebe i pro nás znamená.

 

  • Co je to anonymita?

Anonymitou se rozumí utajení totožnosti. Pro tebe to znamená, že nám nemusíš povědět svoje jméno a příjmení, sám nám můžeš říct, jak tě máme oslovovat, třeba i přezdívkou. Nemusíš nám ani říkat, kolik je ti let, kde bydlíš a zanechávat nám na sebe kontakt. Tohle všechno jsou tvé osobní údaje, které nám nemusíš sdělovat.

 

  • Kdy je dobré z anonymity vystoupit?

Respektujeme tvé rozhodnutí zůstat v anonymitě. Je ale důležité si toto rozhodnutí promyslet. Z anonymity můžeš během našich konzultací kdykoliv vystoupit, ale už ne do ní zase vstoupit. 

Jsme tu pro tebe, pokud máš nějaký problém a ocitl ses v situaci, se kterou si sám nevíš rady a nemáš si o tom s kým promluvit. Tento problém se často nemusí týkat jen tebe samotného, může jít o záležitost třeba tvé rodiny, přátel, blízkých (třeba když se rodiče hádají, tobě je to nepříjemné a nevíš, jak jim to máš říct) nebo někoho úplně cizího. Chápeme, že není vždy lehké takové věci druhým povědět.

Proto ti pomůžeme najít společně cestu a způsob, jak na to. K tomu, abychom to mohli dostatečně pomoci, ale někdy potřebujeme znát tvé skutečné osobní údaje. 

Máš právo na anonymitu, ale není to tvá povinnost. 

 

  • Co je oznamovací povinnost a kdy tě zbavuje tvého práva na anonymitu?

Naše společná setkání jsou vázána mlčenlivostí, která trvá i po ukončení naší spolupráce. Co nám povíš, se nikdo jiný bez tvého souhlasu nedozví. 

Někdy ale může být potřeba některé závažné informace předat dál. Toho se týká tzv. oznamovací povinnost, kterou mají všichni na světě, a když jí nesplní, porušují tím zákon. Když bychom se od tebe dozvěděli něco závažného, čím je porušován zákon, zbavuje nás to mlčenlivosti. Jedná se např. o to, když je někomu ubližováno, někdo někoho vydírá apod. 

Upozorníme tě, pokud nám budeš sdělovat něco, co patří k oznamovací povinnosti, a společně s tebou se předem domluvíme, jakým způsobem a kdo tyto závažné informace ohlásí. 

 

Dům tří přání © 2017. Zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, spisová značka U 426.