Chci přispět

Společně s našimi dárci vytváříme pro děti v náročných životních situacích takové podmínky, aby mohly vyrůstat v bezpečném a zdravém prostředí. Přemýšlíte, že se zapojíte? Děkujeme!

Přispět můžete

  • převodem finanční částky na náš účet pro veřejnou sbírku: 7540257001/5500
  • rychlým darem on- line
 

Kde může být Vaše pomoc vidět, aneb co nás stojí např

  • 300,- týdenní nákup ovoce a zeleniny pro jedno dítě v Domě P. Pittra
  • 500,- doplnění pomůcek do školy pro jedno dítě
  • 1000,- volnočasové aktivity pro jedno dítě do Mezipatra

Při naší činnosti se vždy řídíme etickým kodexem fundraisingu.

Kontakt:

[email protected]
tel: 724 865 003

Dům tří přání © 2017. Zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, spisová značka U 426.