Firemní dárcovství

Společně s našimi firemními partnery pomáháme již 20 let dětem v náročných životních situacích.

Formy spolupráce

  • projekt na míru dle aktuální potřeby Domu tří přání a možnosti sponzora
  • jednorázový příspěvek – např. darování vstupenek nebo nákup vybavení
  • benefiční akce ve prospěch Domu tří přání

S každou firmou jednáme individuálně a hledáme společné zájmy a témata. Všechny naše projekty dokumentujeme dle požadavků – např. videem, fotografiemi, účetními doklady aj. O realizaci projektů informujeme pravidelně na našich webových stránkách a na sociálních sítích.

Vítáme nové nápady a možnosti spolupráce.

Při naší činnosti se vždy řídíme etickým kodexem fundraisingu .

 Kontakt:

[email protected]
tel: 724 865 003

 

Dům tří přání © 2017. Zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, spisová značka U 426.