Lesní moudrost

  • Program Lesní moudrost je určený dětem a dospívajícím, kteří chtějí zažívat nová dobrodružství, přijímat nové výzvy, rozvíjet své osobnostní kvality i praktické dovednosti, podporovat a inspirovat se vzájemně v tom, co každý umí a co se učí.
  • Děti a dospívající jsou vedeni k zakoušení nových oblastí života, rozvoji nových dovedností, kultivaci přirozených talentů, překonávání svých limitů, posilování schopnosti soběstačnosti, pěstování sociální citlivosti a sounáležitosti.
  • Náplň programu tvoří individuální i kolektivní plnění pestrého spektra aktivit s cílem rozvíjet přednosti a zájmy dětí, ale také překonávat různá omezení, nedostatky a obavy při plnění činů v oblastech, které jsou jim vzdálenější.
  •  Program využívá vybrané prvky výchovy tzv. lesní moudrosti a skautské výchovy, principů zážitkové pedagogiky a zkušenostního učení. Program je zaměřen na celostní rozvoj osobnosti dětí.

Program je vhodný pro děti a dospívající, kteří se rádi učí novým věcem, jsou ochotni se podělit o vlastní zkušenosti, rádi objevují nové možnosti vlastních hodnot a výzev k novým zážitkům a prožitkům. Cílem je nabývání rovnováhy duševního i tělesného vývoje, posilování sebedůvěry, sebejistoty, schopnosti samostatnosti a sociální zodpovědnosti.

Dům tří přání © 2017. Zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, spisová značka U 426.