Krizová pomoc dětem Šestka

KRIZOVÁ POMOC

Pomáháme dětem překonat krizovou nebo náročnou životní situaci, kterou nejsou schopny řešit vlastními silami nebo silami své rodiny.

Volné kapacity centra Krizová pomoc dětem Šestka:

 • od 3. 1. 2022 nabízíme volnou kapacitu pro příjem nových klientů pro ambulantní část, terénní služba zůstává omezena.

Ve službě krizová pomoc:

 • poskytujeme dětem pravidelnou krizovou intervenci po celou dobu trvání krize, stabilizaci psychického a emočního stavu dítěte
 • poskytujeme bezpečný prostor pro ventilaci emocí, snažíme se o eliminaci používání nevhodných ohrožujících technik při zvládání krize
 • hledáme a posilujeme vlastní zdroje dítěte, nabízíme konstruktivní podporu v konkrétním problému
 • s dětmi pracujeme na praktických krocích při začlenění do nové sociální situace (řešení volného času, obstarání osobních záležitostí)
 • zapojujeme do spolupráce rodiče a blízké osoby dítěte, neboť jsme si vědomi jejich důležitosti v životě dítěte
 • intenzivně pracujeme s rodiči na náhledu a porozumění situace dítěte
 • po překonání krize zprostředkováváme dětem a rodinám následnou odbornou či terapeutickou pomoc
 • služba je poskytována i anonymně

Pro koho tu jsme, jak pracujeme a co je naším cílem najdete v našich službách

Registrovaná sociální služba: krizová pomoc

Služba je poskytována bezplatně.

Doba poskytování služby

Služba je poskytována po předchozí domluvě ve všední dny od 9.00 – 17.00 a to na adrese Karlovarská 337/18 nebo Vltavská 24/3101.

Konzultace bez předchozí domluvy jsou možné:
Každé pondělí od 13.00 – 17.00 na adrese Karlovarská 337/18
Každý čtvrtek od 13.00 – 17.00 na adrese Vltavská 24/3101

SOCIÁLNÍ REHABILITACE

Podporujeme děti v samostatnosti a učíme je zdravě fungovat v jejich přirozeném sociálním prostředí.

Ve službě sociální rehabilitace:

 • pomáháme dětem a rodičům si znovu rozumět
 • děti a rodiče učíme komunikačním dovednostem a sociálním návykům
 • doprovázíme při vyřizování osobních záležitostí dítěte
 • pomáháme dětem najít a zajistit další aktivity a zájmy

Pro koho tu jsme, jak pracujeme a co je naším cílem najdete v našich službách

Registrovaná sociální služba: sociální rehabilitace

Služba je poskytována bezplatně.

Doba poskytování služby

Služba je poskytována po předchozí domluvě ve všední dny od 9.00 – 17.00.

Jak v Šestce pracujeme:

 • potkáváme se s tebou na individuálních konzultacích, kde ti pomáháme řešit, co potřebuješ,
 • nehodnotíme a přijímáme tvůj názor, tykáme si
 • seznamujeme tě s tvými možnostmi, nabídneme ti pomoc a podporu při řešení
 • pomáháme zprostředkovat vzájemnou komunikaci mezi tebou a tvými blízkými, pokud je to potřeba
 • přijít můžeš sám/sama nebo s někým, komu věříš
 • můžeš nám zavolat nebo napsat, kdyby se ti to hodilo, nebo přijď bez předchozí domluvy v ambulantních hodinách

Co v Šestce děláme:

 • poskytujeme neutrální, důvěrné a klidné prostředí
 • upozorňujeme na rizika a snažíme se je eliminovat
 • pomáháme dítěti připravit se na pohovor s institucemi (OSPOD, účast na případové konferenci, soud apod.)
 • doprovázíme dítě jako podpůrné osoby

Co v Šestce neděláme:

 • nezjišťujeme cíleně názor dítěte pro účely soudu nebo potřeby rodičů
 • nediagnostikujeme
 • neprovádíme mediaci

Anonymita 

Vše o anonymitě najdeš tady.

 

Kontakt

Krizová pomoc dětem Šestka

Karlovarská 337/18,

161 00 Praha 6 – Ruzyně

Tel.: 607 531 818

e- mail: [email protected]

Dům tří přání © 2017. Zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, spisová značka U 426.