Multidisciplinární tým duševního zdraví – MTDZ

Poskytujeme svým klientům/pacientům a jejich rodinám komplexní mezioborovou podporu v oblasti duševního zdraví dětí.

V Multidisciplinárním týmu duševního zdraví:

 • předcházíme rozvoji duševního onemocnění
 • podporujeme zotavení dětí a adolescentů s duševním onemocněním
 • zvyšujeme kvalitu života dětí a adolescentů s duševním onemocněním a jejich rodin

Cílová skupina:

 • děti a adolescenti ve věku 0 -1 8+ ohrožené duševním onemocněním
 • rodiče (nebo jiné osoby odpovědné za výchovu a péči o dítě/adolescenta)
 • ostatní rodinní příslušníci, kterých se ohrožení duševním onemocněním dítěte/adolescenta dotýká (sourozenci, prarodiče apod).

Cíle:

 • předcházení rozvoji duševního onemocnění
 • podpora zotavení dětí a adolescentů s duševním onemocněním
 • zvýšení kvality života dětí a adolescentů s duševním onemocněním a jejich rodin

Jak pracuje multidisciplinární tým:
MTDZ realizuje svou činnost za využití provázané multidisciplinární spolupráce členů týmu: dětského psychiatra, psychologa, zdravotních sester, sociálních pracovníků, rodinného terapeuta, rodinného poradce a speciálních pedagogů.

Výhodou tohoto uspořádání je možnost maximálně využít odborného potenciálu a kompetencí všech členů týmu s cílem komplexní a maximální podpory dítěti/adolescentovi a rodinám. Tato podpora směřuje předcházení rozvoje duševního onemocnění a zotavení dětí a adolescentů s již diagnostikovaným duševním onemocněním, k jejich lepšímu sociálnímu začleňování, zvyšování kvality jejich života v souladu s posláním zdravotních a sociálních služeb.

Služby poskytované MTDZ:

Denní služby (ambulantní péče) – Ambulantní péče probíhá individuálně dle možností dětí, adolescentů a jejich rodin, případně formou skupinových programů.
Mobilní služby (terénní péče) – Mobilní služby jsou poskytovány v přirozeném prostředí klienta/pacienta (domov, školská zařízení), v ústavním zařízení/při hospitalizaci.

Doba poskytování služby:

 • Denní služby (ambulantní)

Hlavní provozní doba:
pondělí až pátek 8,00 – 16,00 h (až 19 h dle potřeby)

 • Mobilní služby (terénní)

Hlavní provozní doba:
pondělí až pátek 9,00 – 17,00

Jak doporučit pacienta/klienta/ k přijetí do péče multidisciplinárního týmu:

 • Vyplňte následující formulář Doporučení pro přijetí do péče MTDZ.
 • Doporučení do péče týmu může vystavit ošetřující lékař (psychiatr, PDDL), pracovník OSPOD, pracovník PPP, SVP, výchovný poradce, školní psycholog, sociální pracovník jakékoliv sociální služby, která klienta (rodinu) podporuje. Po dohodě s týmem i rodič.

Péče MTDZ je časově omezena, maximálně na dobu 3 až 6 měsíců.

Spádová oblast MTDZ:
Hlavní město Praha

MTDZ jako součást Reformy psychiatrické péče:
MTDZ je pilotním programem MZČR realizovaným v rámci plánovaných opatření Strategie reformy psychiatrické péče schválené MZČR.
! Služby MTDZ jsou poskytovány zdarma!

Adresa poskytování služeb:

Nuselská poliklinika (2.patro)
Táborská 57, Praha 4

Jak se k nám dostanete městskou hromadnou dopravou:

 • od metra trasy B – ze stanice Karlovo náměstí tramvají číslo 18 do zastávky Nuselská radnice
 • od metra trasy C – ze stanice Pražského povstání tramvají číslo 18 do zastávky Nuselská radnice
 • od metra trasy C – ze stanice Pražského povstání autobusem číslo 193 do zastávky Nuselská radnice
 • z vlakového nádraží Praha-Vršovice (autobusová zastávka Nádraží Vršovice) autobusem číslo 193 do zastávky Nuselská radnice

 

Kontakt:

Denní služba – 608 173 556 (dostupný v pracovní dny 9:00 – 15:00)

V případě, že jsme vytíženi a telefon nezvedáme, doporučujeme využít e-mailový kontakt: [email protected].

Pracovník Vám po sdělení Vašeho problému/požadavku, se kterým se na MTDZ obracíte, sdělí základní informace o možnosti zařazení do služeb MTDZ.

Dům tří přání © 2017. Zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, spisová značka U 426.