Pro rodiče

Kdo jsme

 • pomáháme dětem a jejich rodinám v náročné životní situaci
 • spolu s dítětem a jeho rodinou hledáme to nejlepší řešení
 • celý tým Domu tří přání najdete tady

Můžeme Vám pomoci v některé z těchto situací

 • nevíte si rady při výchově dítěte
 • hádáte se kvůli dětem s partnerem
 • chcete dítěti jen více porozumět
 • vidíte, že se dítěti ve škole moc nedaří
 • dítě si nerozumí s vrstevníky
 • z nějakého důvodu dítě nemůže být nyní s Vámi doma

Proč tu jsme

 • abyste cítili podporu a porozumění pro svoji situaci
 • aby Vám bylo doma zase spolu dobře
 • abyste si věděli rady s výchovou dítěte
 • abyste spolu dokázali bez problémů komunikovat
 • abyste měli všechny informace, které potřebujete k výchově Vašich dětí
 • abyste dokázali hájit práva Vašich dětí

Jak to u nás probíhá

 • konzultace probíhají za účasti dítěte a jeho rodiny (bez účasti právních zástupců rodičů)

Centrum pro rodiny Delta

 • přicházíte za námi na pravidelná setkání, kde si společně povídáme o tom, co Vás trápí
 • nehodnotíme Vás, snažíme se Vám porozumět
 • pomáháme Vám v nastavení pravidel soužití a ve vzájemné komunikaci
 • hledáme s Vámi to nejlepší pro Vás a pro Vaše dítě
 • můžeme se u nás setkávat společně všichni (včetně dětí), pouze rodiče, nebo individuálně

Kontaktovat nás můžete prostřednictvím sociálního pracovníka, nebo sami na telefonu 602 662 063, či na e-mailu [email protected] .

Centrum rodinné terapie Horizont

 • obracíte se na nás v situacích, které Vás dlouhodobě trápí, ale i v situacích, které jsou pro Vás nové, neobvyklé anebo si v nich nevíte rady
 • společně hledáme, jak spolu doma komunikovat, jak si navzájem rozumět, účinněji si naslouchat, vzájemně se respektovat a jak si vycházet vstříc
 • pomáháme Vám pochopit svět, ve kterém se pohybuje a vyrůstá Vaše dítě a pochopit situace, které Vás nebo Vaše dítě trápí
 • můžete se s námi přijít poradit, pokud si nevíte rady se vztahy v rodině, s výchovou dítěte, s jeho prožíváním a chováním, se situací ve škole, či mezi vrstevníky dítěte

Kontaktovat nás můžete sami, nebo prostřednictvím sociálního pracovníka, na telefonu 606 664 262, nebo na e-mailu [email protected] .

Centrum pro děti Mezipatro

 • vaše dítě u nás dostane podporu a péči prostřednictvím pravidelných individuálních setkání a povídání s klíčovým pracovníkem
 • návazně si může vybrat z mnoha pravidelných zajímavých skupinových programů, ve kterých pozná nové kamarády a lépe i sám/a sebe (např. malování, keramiku, sportování a tancování, dramaterapii, vrstevnickou skupinu)
 • pokud bude potřeba, bude pravidelně docházet na dlouhodobé doučování v jednotlivých předmětech, pomůžeme dítěti s organizací a přípravou na vyučování

Kontaktovat nás můžete prostřednictvím sociálního pracovníka, nebo sami na telefonu 724 865 400, či na e-mailu [email protected]

Dům P. Pittra pro děti

 • než se Vaše situace vyřeší, může být dítě po krátkou dobu u nás (1 den až měsíc)
 • nasloucháme Vám, snažíme se Vaší situaci porozumět
 • umožňujeme Vám lépe nahlédnout do světa dítěte
 • řešíme s Vámi a dítětem, co je potřeba změnit
 • o dítě se starají 24 hodin denně naši odborníci, v průběhu pobytu zajišťujeme vše praktické ohledně dítěte
 • během pobytu je v dopoledních hodinách zajištěna příprava do školy
 • odpoledne probíhají skupinové programy
 • plánujeme a připravujeme s Vámi návštěvy dítěte doma a návrat dítěte domů

Kontaktovat nás můžete prostřednictvím sociálního pracovníka, nebo sami na telefonu 607 199 291, či na e-mailu [email protected].

 

Centrum duševního zdraví pro děti a adolescenty Praha

Centrum duševního zdraví pro děti a adolescenty Praha (CDZ) poskytuje svým klientům a jejich rodinám komplexní krátkodobou podporu v oblasti duševního zdraví.

V CDZ:

 • Vaše dítě dostane podporu prostřednictvím pravidelných individuálních setkání a skupinových programů
 • poskytneme komplexní zdravotně-sociální podporu zajištěnou odborníky z mnoha profesí
 • pomůžeme Vám pochopit situaci Vašeho dítěte a pochopit, co Vaše dítě trápí
 • poskytneme Vašemu dítěti prostor mluvit o tom, co je pro něj těžké
 • společně s Vaším dítětem a s Vámi budeme hledat cesty ke zvládnutí potíží

Kontaktovat nás můžete prostřednictvím lékaře, školního psychologa, sociálního pracovníka či jiného odborníka, nebo sami na telefonu 608 173 556, či na e-mailu [email protected].

 

Dům tří přání © 2017. Zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, spisová značka U 426.