Projekty

Staňte se partnerem

Přispějte k bezpečí a ochraně dětí v náročných životních situacích.

Projekty

Projekty a spolupráce jsou důležitou součástí naší práce. Aktuálně spolupracujeme na těchto projektech. Přečtěte si více!

Nadace Sirius: Upevňování a rozšiřování služeb pro děti ohrožené závažně ohrožujícím zacházením v důsledku dlouhodobého rodičovského konfliktu

Trauma u dětí v rodičovském konfliktu

Centrum pro rodiny Delta v současnosti pracuje na dvouletém projektu s názvem Upevňování a rozšiřování služeb pro děti ohrožené závažně ohrožujícím zacházením v důsledku dlouhodobého rodičovského konfliktu. Celý projekt, který financuje Nadace Sirius, je zaměřený na měření dopadu naší práce, implementaci evaluačních metod a zároveň zvýšení efektivity naší práce.

  • Náš cíl

Život v dlouhodobém rodičovském konfliktu je pro dítě nezdravý. Dlouhodobý rodičovský konflikt je také potenciální živnou půdou pro vznik násilí v rodině nebo zanedbávání dítěte. V rámci projektu se proto zaměřujeme i na vyhodnocení míry ohrožení dětí, které v dlouhodobém rodičovském konfliktu žijí.

Naším cílem, pro tento specifický jev, je, připravit akreditované školení pod hlavičkou MPSV a nabídnout naše zkušenosti v závěru projektu dalším subjektům, které by se s tématem traumatu u rodin s dlouhodobým rodičovským konfliktem mohly setkat. Díky podpoře Nadace Sirius budeme moci publikovat materiály, které nabídnou hlubší vhled do této problematiky, případně nástroje, jak s tímto složitým tématem pracovat.

Projekt s názvem „Upevňování a rozšiřování služeb pro děti ohrožené závažně ohrožujícím zacházením v důsledku dlouhodobého rodičovského konfliktu“ číslo Z20 021 podporuje Nadace Sirius od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2023.

 

Zabydlování: Rodiny a děti sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením a institucionalizací 

V návaznosti na problematiku neadekvátního bydlení v Praze pro rodiny z vyloučeného prostředí, jsme se i my zapojili do projektu MHMP „Rodiny a děti sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením a institucionalizací“. V rámci našich služeb nabízíme pomoc prostřednictvím sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi.

  • A co to vlastně znamená?

Rodinám, které žily na ubytovnách nebo v nevyhovujících podmínkách pro vývoj dětí, nabízíme, aby se zapojily do projektu bezplatné služby, v rámci kterého jim mohou sociální pracovníci pomoci stabilizovat jejich situaci. Například tak, že s rodiči pracují na různých tématech, které spadají do problematiky „zvládání rodičovských kompetencí“. Naše služby jsou rozsáhlé a komplexní a obracet se tak na nás mohou rodiče, které řeší širokou škálu situací: od výchovných problémů s dětmi po složité rodinné problémy.

  • Jak pracujeme? 

Naše služby poskytujeme ambulantně i terénně. Máme i návazné služby jako psychosociální pomoc nebo krizovou pomoc pro případy, kdy se rodiny potýkají s opravdu závažnou situací. Služby poskytujeme bezplatně. 

V práci s rodinami vytváříme bezpečné prostředí, které vede rodiny k větší otevřenosti. Získávají tak zkušenost neobávat se se svými problémy vyhledat odbornou pomoc. Spolupracujeme a komunikujeme i s dalšími odborníky*icemi, kteří s rodinou spolupracovali/ spolupracují, pomáháme rodinám zprostředkovat jiné odborné služby a stejně tak rodiny podporujeme ve využívání vnitřních a komunitních zdrojů.

Projekt č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_008/00116039 je spolufinancován Evropskou unií a zaměřuje se na rozšiřování kapacit terénních a ambulantních sociálních služeb, a zároveň také integraci a spolupráci mezi registrovanými sociálními službami a veřejnými institucemi. 


 

Fotoprojekt zachycující dlouhodobý rozvodový a rodičovský konflikt

Dům tří přání ve spolupráci s fotografem Igorem Zacharovem (jeho portfolio si můžete prohlédnout zde ) připravuje fotografický projekt, který by měl citlivě zachytit a celospolečensky přiblížit téma dlouhodobého rozvodového konfliktu, případně jiných podob dlouhodobých rodinných konfliktů.

  • Cílem projektu je rozšířit povědomí o této problematice, otevřít o ní diskusi, edukovat veřejnost o tom, kde může vyhledat odbornou pomoc, a pomoci tak rodičům a dětem, které se s konflikty a jejich negativními dopady stále potýkají.
  • Pro uskutečnění tohoto projektu hledáme jednotlivce i rodiny (dospělé děti nebo rodiče, kteří už nejsou např. v akutních soudních sporech), kteří mají zkušenost s životem v dlouhodobém rozvodovém konfliktu a současně už mají od této situace přirozený odstup. Hledáme ty z Vás, kteří máte s tématem vlastní zkušenost, byli byste ochotni o své zkušenosti mluvit s našimi sociálními pracovníky a nechat se vyfotografovat. Před objektiv se může postavit kdokoliv, kdo se s dlouhodobými rozvodovými/rodičovskými konflikty setkal a je ochoten mluvit o svých zkušenostech.

Pokud máte podobnou životní zkušenost a jste ochotní o ní promluvit veřejně, ozvěte se nám prosím na: [email protected]

Chápeme, že jde o těžké téma, o kterém se obtížně mluví. Můžeme zaručit takovou míru publicity, která bude pro případné zájemce o účast v projektu akceptovatelná. Lze zůstat i zcela v anonymitě.

Výsledkem projektu bude výstava a publikace příběhů.

Dlouhodobý rozvodový konflikt a různé podoby rodinných konfliktů jsou stěžejní témata naší organizace, a proto budeme rádi, když se podaří tento výjimečný projekt zrealizovat a tato témata se dostanou do širšího povědomí společnosti.

 

Dům tří přání © 2017. Zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, spisová značka U 426.