Fotoprojekt zachycující dlouhodobý rozvodový a rodičovský konflikt

Dům tří přání ve spolupráci s fotografem Igorem Zacharovem (jeho portfolio si můžete prohlédnout zde ) připravuje fotografický projekt, který by měl citlivě zachytit a celospolečensky přiblížit téma dlouhodobého rozvodového konfliktu, případně jiných podob dlouhodobých rodinných konfliktů.

  • Cílem projektu je rozšířit povědomí o této problematice, otevřít o ní diskusi, edukovat veřejnost o tom, kde může vyhledat odbornou pomoc, a pomoci tak rodičům a dětem, které se s konflikty a jejich negativními dopady stále potýkají.
  • Pro uskutečnění tohoto projektu hledáme jednotlivce i rodiny (dospělé děti nebo rodiče, kteří už nejsou např. v akutních soudních sporech), kteří mají zkušenost s životem v dlouhodobém rozvodovém konfliktu a současně už mají od této situace přirozený odstup. Hledáme ty z Vás, kteří máte s tématem vlastní zkušenost, byli byste ochotni o své zkušenosti mluvit s našimi sociálními pracovníky a nechat se vyfotografovat. Před objektiv se může postavit kdokoliv, kdo se s dlouhodobými rozvodovými/rodičovskými konflikty setkal a je ochoten mluvit o svých zkušenostech.

Pokud máte podobnou životní zkušenost a jste ochotní o ní promluvit veřejně, ozvěte se nám prosím na: [email protected]

Chápeme, že jde o těžké téma, o kterém se obtížně mluví. Můžeme zaručit takovou míru publicity, která bude pro případné zájemce o účast v projektu akceptovatelná. Lze zůstat i zcela v anonymitě.

Výsledkem projektu bude výstava a publikace příběhů.

Dlouhodobý rozvodový konflikt a různé podoby rodinných konfliktů jsou stěžejní témata naší organizace, a proto budeme rádi, když se podaří tento výjimečný projekt zrealizovat a tato témata se dostanou do širšího povědomí společnosti.

 

Dům tří přání © 2017. Zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, spisová značka U 426.