Zabydlování: Rodiny a děti sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením a institucionalizací 

V návaznosti na problematiku neadekvátního bydlení v Praze pro rodiny z vyloučeného prostředí, jsme se i my zapojili do projektu MHMP „Rodiny a děti sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením a institucionalizací“. V rámci našich služeb nabízíme pomoc prostřednictvím sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi.

  • A co to vlastně znamená?

Rodinám, které žily na ubytovnách nebo v nevyhovujících podmínkách pro vývoj dětí, nabízíme, aby se zapojily do projektu bezplatné služby, v rámci kterého jim mohou sociální pracovníci pomoci stabilizovat jejich situaci. Například tak, že s rodiči pracují na různých tématech, které spadají do problematiky „zvládání rodičovských kompetencí“. Naše služby jsou rozsáhlé a komplexní a obracet se tak na nás mohou rodiče, které řeší širokou škálu situací: od výchovných problémů s dětmi po složité rodinné problémy.

  • Jak pracujeme? 

Naše služby poskytujeme ambulantně i terénně. Máme i návazné služby jako psychosociální pomoc nebo krizovou pomoc pro případy, kdy se rodiny potýkají s opravdu závažnou situací. Služby poskytujeme bezplatně. 

V práci s rodinami vytváříme bezpečné prostředí, které vede rodiny k větší otevřenosti. Získávají tak zkušenost neobávat se se svými problémy vyhledat odbornou pomoc. Spolupracujeme a komunikujeme i s dalšími odborníky*icemi, kteří s rodinou spolupracovali/ spolupracují, pomáháme rodinám zprostředkovat jiné odborné služby a stejně tak rodiny podporujeme ve využívání vnitřních a komunitních zdrojů.

Projekt č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_008/0016039 je spolufinancován Evropskou unií a zaměřuje se na rozšiřování kapacit terénních a ambulantních sociálních služeb, a zároveň také integraci a spolupráci mezi registrovanými sociálními službami a veřejnými institucemi. 

 

Dům tří přání © 2017. Zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, spisová značka U 426.