PF 2021

Text: Miroslava Flemrová
Foto: Tomáš Princ

 

Milí podporovatelé a spolupracovníci Domu tří přání,

máme za sebou mimořádný rok. Nechci zde opakovat co vše je v prosinci 2020 jinak, než bylo v prosinci roku 2019. Nechci shrnovat o co nás rok 2020 připravil a jaké těžké důsledky nás možná čekají. Dívám se na svět očima životního optimisty.


My u nás V Domě tří přání máme za sebou rok spojený se stěhováním do větších a profesionálnějších prostor, úspěšnou kampaň k Mapě ohroženého dítěte, spuštění velkého projektu k pilotování nové služby pro děti ohrožené duševním onemocněním, řadu úspěchů v oblasti menších projektů, zvládnutí dílčích personálních změn, úspěch v podobě finále Neziskovky roku a práce na nové vizuální podobě naší organizace. K tomu hodně běžné práce s ohroženými dětmi a rodinami, konzultace, případové konference, supervize, intervize…

 

Jako společnost jsme dostali díky koronaviru mimořádný dar: můžeme na vlastní kůži intenzivně prožívat, jak důležitý pro nás kontakt s druhými lidmi je. Blízkost k druhému člověku, sdílení starostí i radostí, společné prožívání je pro nás stejně důležité jako pro naše předky před 50, 100, 150 lety. Postmoderní společenské konvence a pokročilé technologie počátku 21. století to nedokázaly změnit.  Technologie umí zkrátit vzdálenost, vytvořit blízkost nedovedou. Tuto zkušenost, zdá se, prožívají stejně teenageři v distanční výuce, pracovníci na homeoffice, senioři v izolaci.

 

Věřím, že tato prožitá zkušenost povede k většímu porozumění k přirozené lidské potřebě sdílet v bezpečí své přání a potřeby. A v konečném důsledku k ochotě i nadále podporovat projekty jako je Dům tří přání, které na této základní lidské potřebě stojí.

 

Děkujeme všem, kteří nás v roce 2020 podpořili a přispěli tak k péči o ohrožené děti a rodiny. Děkujeme všem spolupracujícím organizacím, které s nám pomáhají bezpečné a blízké vztahy dětí tvořit. A v novém roce 2021 nám všem přejeme dost síly, energie a radosti při využití nových příležitostí, které příští rok zcela jistě přinese.

 

Mgr. Miroslava Flemrová,
ředitelka Neziskové organizace Dům tří přání

 

Dům tří přání © 2017. Zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, spisová značka U 426.