Pro odborníky

Služby poskytujeme dětem do 18 let a rodinám, které se potýkají s

 • obtížnou životní situací nebo krizí v rodině
 • problémy v komunikaci
 • obtížemi a nejistotami při výchově dítěte
 • vztahovými nebo emočními obtížemi dítěte
 • problémovým chováním dítěte
 • potížemi dítěte ve škole
 • traumatickými zážitky dítěte

Naše principy práce s dítětem a rodinou

 • klademe důraz na nejlepší zájem dítěte, jeho práva, potřeby a přání
 • chováme respekt a individuální přístup ke každé rodině a jejím jednotlivým členům
 • podporujeme rodinu k aktivnímu a samostatnému řešení situace
 • při řešení situace dítěte pracujeme s celou rodinou
 • konzultace probíhají za účasti dítěte a jeho rodiny (bez účasti právních zástupců rodičů)
 • náš tým je složený z odborníků ze sociálních, psychologických i pedagogických profesí
 • úzce spolupracujeme s dalšími odborníky a institucemi

Naším cílem je, aby

 • děti a rodiče u nás našli bezpečný prostor pro sdílení palčivých otázek
 • se dítě cítilo psychicky i fyzicky stabilní
 • dítě bylo schopno zvládat obtížné životní období
 • dítě umělo pojmenovat své potřeby, přání a preferované řešení situace
 • komunikace v rodině probíhala dle potřeb jejích členů a tito si vzájemně naslouchali
 • rodiče měli potřebné informace a podporu vedoucí ke zvýšení rodičovských kompetencí
 • rodina uměla realizovat potřebné změny v rodinném soužití

Kdo nás může kontaktovat:

Naši klienti si k nám najdou cestu prostřednictvím dalších odborníků (lékař, psycholog, pedagog, výchovný poradce aj.), na doporučení sociálního pracovníka OSPOD, nebo si nás najdou sami. Podrobnější informace pro školy

Kde a jak nás můžete kontaktovat:

Služby poskytujeme v několika různě zaměřených centrech v Praze. V případě Centra rodinné terapie Horizont i rodinám z ostatních krajů ČR.

Dům tří přání je registrován jako poskytovatel sociálních služeb: 

 • krizová pomoc – jsme členy Asociace poskytovatelů krizové pomoci – certifikát
 • sociální rehabilitace
 • sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Dům tří přání patří mezi členy Asociace Dítě a rodina.

NOVĚ- Interaktivní mapa služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny v ČROhrožené dítě

Rozhodnutím MHMP ze dne 6. 6. 2003 byl Dům tří přání pověřen k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.

Dům tří přání © 2017. Zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, spisová značka U 426.