O nás

Dům tří přání, z.ú., je nestátní nezisková organizace jejímž posláním je všestranná pomoc dětem a jejich rodinám v náročné životní situaci.

Naším cílem je, aby děti mohly vyrůstat ve své rodině a v podmínkách, které pro svůj zdravý vývoj potřebují, proto při řešení situace dítěte pracujeme s celou rodinou. Náš tým je multidisciplinární – složený z odborníků ze sociálních, psychologických, pedagogických i zdravotnických profesí, kteří spolu úzce spolupracují v komplexně provázaných službách napříč našimi centry.

Poskytujeme terapeuticky zaměřené služby ohroženým dětem, které trápí např. rodičovské konflikty, krize v rodině, neshody s vrstevníky, šikana, sebepoškozování, traumatické zážitky, duševní onemocnění dítěte nebo rodiče apod.

Naše tři přání

  • PRÁVO SI PŘÁT
    Prvním přáním je, aby děti u nás mohly vyslovovat svá přání.
  • PODPORA A BEZPEČÍ
    Druhým přáním je vytvářet u nás dětem a jejich rodinám ochranné a podporující prostředí.
  • RODINA
    Třetím přáním je, aby děti a rodiče uměli překonávat náročné životní situace.

 

Dům tří přání je členem těchto asociací:

Asociace Dítě a Rodina

Asociace poskytovatelů krizové pomoci 

Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky

 

Dozorčí rada
Mgr. Hana Střechová – předsedkyně dozorčí rady, Naděžda Šarbortová – členka,
PhDr. Lucie Plešková – členka

Správní rada
Barbora Líška Kratochvílová – předsedkyně správní rady, Mgr. Martina Tesařová – členka,
Ing. Eliška Šimanová – členka

Statutární orgán
PhDr. Markéta Školoudová – ředitelka

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO)
Martin Kraus, [email protected]

Adresa sídla
Karlovarská 337/18, 161 00 Praha 6

Důležitá data z naší historie

26. 10. 2001 – registrace o.s. Dům tří přání na MV ČR
6. 6. 2003 – pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí rozhodnutím MHMP podle zákona č. 359/1999 Sb.
2003 – zahájení nepřetržitého provozu Azylového domu Přemysla Pittra pro děti
2006 – otevření nového Ambulantně terénního centra
2007 – registrace sociálních služeb na MHMP dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
2010 – změna názvu pobytového zařízení na Dům Přemysla Pittra pro děti
2013 – zahájení provozu nového Centra pro děti Mezipatro
2014 – změna právní formy – zapsaný spolek
2015 – zahájení provozu nového Centra rodinné terapie Horizont
2016 – změna právní formy – zapsaný ústav
2017 – změna názvu Ambulantně terénního centra na Centrum pro rodiny Delta
2020 – stěhování Centra pro rodiny Delta, Centra pro děti Mezipatro a administrativního týmu do nového zázemí na pražském Smíchově
2020 – spuštění pilotního projektu Multidisciplinárního týmu duševního zdraví (MTDZ) pro děti a adolescenty ohrožené duševním onemocněním
2021 – 20. výročí založení organizace a představení nového loga a nové vizuální identity
2022 – začlenění MTDZ plně pod Dům tří přání a přejmenování na Centrum duševního zdraví pro děti a adolescenty Praha a přestěhování na Prahu 7
2022 – změna služby Domu Přemysla Pittra pro děti ze ZDVOP na zařízení poskytující krizovou pomoc v pobytové formě a sociální rehabilitaci

Dům tří přání © 2017. Zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, spisová značka U 426.