Centrum rodinné terapie Horizont

Podporujeme děti a rodinu ve vzájemné komunikaci, soudržnosti a zdravých vztazích. Rodinám pomáháme samostatně a úspěšně překonávat běžné i náročné životní situace.

V Centru rodinné terapie Horizont

 • prostřednictvím poradenství poskytujeme rodinám potřebné informace a odborné
  vedení při zvládání situace, která je trápí
 • v rodinné terapii umožňujeme rodinám možnost lépe porozumět vzájemným
  rodinným vazbám, individualitě jednotlivých členů a v případě potřeby následně
  učinit potřebné změny v rodinném soužití
 • prostřednictvím registrované sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
  poskytujeme rodinám účinnou podporu ke zvládnutí situace a dělat konkrétní
  kroky směřující ke změně

S kým pracujeme:

1) s rodinami s potížemi
2) s rodinami s duševním onemocněním
3) s rodiči v konfliktu

Jak pracujeme:

ad 1)  a 2)  s celou rodinou (neznamená však nutně, že vždy musí být  všichni členové přítomni)

ad 3) – úvodní schůzka s rodiči a SP, spolupráce nepokračuje, pokud – nenalezneme ochotu ke změně, není možnost spoluvytvořit bezpečný prostor pro rozhovor, nepodaří se najít společný cíl spolupráce x v případě, že spolupráce pokračuje, setkáváme se s rodiči, dítě je přizváno jen v případech odůvodněných

Co neděláme:

 • nediagnostikujeme
 • neděláme mediaci
 • nejsme v roli detektiva, resp. nezjišťujeme od dětí, u koho z rodičů chtějí žít, nehledáme viníka
 • nejsme v roli soudců, tedy neposuzujeme „důkazní materiál“

Co děláme:

 • stavíme do centra zájmu a pozornosti potřeby dítěte
 • podporujeme rodiče v péči o děti navzdory partnerskému konfliktu
 • umožnujeme a pomáháme rodičům hledat společné řešení v otázkách týkajících se jejich dítěte/dětí
 • poskytujeme rodičům prostor pro hledání funkčních způsobů rodičovské spolupráce

Více informací najdete v našich službách

Služby poskytujeme bezplatně.
Pracujeme pouze v českém jazyce.

Doba poskytování služby:

Ambulantní forma:
pondělí–čtvrtek 10.00–16.00.

Terénní forma:
čtvrtek 13.00–16.00.

Konzultace a setkání mohou proběhnout po dohodě s klienty i v jiných časech.
Služby poskytujeme bezplatně.

Vedoucí centra:
Mgr. Martina Přečková – [email protected]

kontakt:
Centrum rodinné terapie Horizont
Doubravčická 1474/21
100 00 Praha 10
Tel.:  606 664 262

Možnosti parkování:

Dům tří přání © 2017. Zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, spisová značka U 426.