Pro školy

V jaké situaci vám můžeme pomoci:

 • u vašeho žáka (resp. žákyně) se náhle změnilo chování (je plačtivý/zamlklý/straní se
 • kolektivu/mívá fyzická zranění)
 • žák se ocitl v krizové situaci, která si žádá odbornou pomoc
 • žák se obává vrátit se ze školy domů
 • u žáka se objevují výchovné potíže, zhoršil se ve prospěchu, nebo přestal nosit pomůcky
 • když má žák doma problémy
 • když se rodiče žáka rozvádějí a on to špatně snáší
 • s rodiči žáka je obtížná komunikace a potřebujete v ní pomoci
 • zvažujete, zda by v zájmu žáka nebylo vhodné kontaktovat OSPOD, ale nejste si jistí

Jak vám můžeme pomoci

 • nabízíme osobní i telefonickou konzultaci pro pracovníky školy (třídní učitel nebo výchovný
 • poradce), kteří s dítětem, či rodinou řeší aktuálně těžkou situaci
 • nabízíme odbornou pomoc pro konkrétního žáka a jeho rodinu (můžeme se účastnit schůzky
 • s dítětem a rodiči na půdě školy a blíže představit služby našeho zařízení a následně rodinu
 • převzít do naší péče)
 • nabízíme představení našich služeb na setkáních pro rodiče i pro učitele
 • nabízíme být mezistupněm před nahlášením rodiny na OSPOD (jako prevence nebo jako
  příprava na spolupráci s OSPOD)
 • nabízíme účast na výchovné komisi s cílem navázat rodinu do našich odborných služeb
 • v případě, že žák je již klientem našich služeb, nabízíme úzkou mezioborovou spolupráci se
  školou

Pro první navázání spolupráce nás kontaktujte na e-mailu [email protected]

Dům tří přání © 2017. Zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, spisová značka U 426.