Centrum duševního zdraví pro děti a adolescenty Praha

Centrum duševního zdraví pro děti a adolescenty Praha (CDZ) poskytuje svým klientům a jejich rodinám komplexní zdravotně-sociální podporu v oblasti duševního zdraví.

V CDZ:

 • posilujeme duševní zdraví dětí a adolescentů prostřednictvím komplexní zdravotně–sociální podpory
 • pomáháme rodičům porozumět psychickému stavu dítěte
 • usilujeme o rozpoznání duševního onemocnění a o stabilizaci dítěte
 • poskytujeme individuální a skupinovou socioterapeutickou podporu dítěti a potřebnou podporu rodině
 • vytváříme bezpečný prostor pro ventilaci emocí, sdílení prožitků a hledání posilujících zdrojů, jak na straně dítěte, tak i na straně rodičů
 • s rodinou pracuje multioborový tým, a to jak u nás v centru, tak i na různých místech přirozeného prostředí klienta (domácnost, škola)
 • podpora týmu je časově omezena na dobu 6 měsíců

Cílová skupina:

 • děti a adolescenti ve věku 0-18 ohrožené v oblasti duševního zdraví

Cíle:

 • předcházení rozvoji duševního onemocnění u dětí a adolescentů
 • podpora zotavení dětí a adolescentů s duševním onemocněním
 • zvýšení kvality života dětí a adolescentů s duševním onemocněním a jejich rodin

Spádová oblast:
Hlavní město Praha

Registrovaná sociální služba:
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Zdravotní služby v oboru dětská a dorostová psychiatrie, klinická psychologie, zdravotní sestra se specializací psychiatrie.

Doba poskytování služby:

Provozní doba, kdy nás můžete kontaktovat: pondělí-pátek 9:00 – 15:00

Otevírací doba centra:

Pondělí 8:30 – 16:00
Úterý 8:30 – 16:00
Středa 8:30 – 18:00
Čtvrtek 8:30 – 18:00
Pátek 8:30 – 13:30

Terénní forma: pondělí, středa 10.00–12.00, úterý, čtvrtek 14.00–16.00.

Konzultace a setkání mohou proběhnout po dohodě s klienty i v jiných časech.

Služby poskytujeme bezplatně.

Vedoucí centra:
Ing. Jan Vašek – [email protected]

Odborní garanti zdravotních služeb:
Garantka odbornosti dětská a dorostová psychiatrie/ vedoucí lékař: MUDr. Lucia Vašková
Garantka odbornosti odborná sestra pro psychiatrii: Jindra Lažanová, Dis.
Garantka odbornosti klinická psychologie: PhDr. Mgr. Lucie Botorová

Kontakt:
Tel.: 608 173 556

Pracovník Vám po sdělení Vašeho problému/požadavku, se kterým se na CDZ obracíte, sdělí základní informace o možnosti zařazení do služeb.

V případě, že jsme vytíženi a telefon nezvedáme, doporučujeme využít e-mailový kontakt: [email protected].

Adresa:
Korunovační 103/6, 170 00 Praha 7 Bubeneč (nedaleko zastávky TRAM Letenské náměstí)

Dům tří přání © 2017. Zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, spisová značka U 426.