29. listopadu 2022

Bazální emoční potřeby v dětství

Text:Stanislav Drda, odborný pracovník sociální služby Centra pro děti Mezipatro

 

Každý pracovník v pomáhající profesi se při své práci opírá o znalosti a dovednosti získané v průběhu svého odborného vzdělávání a kvalifikační průpravy, jež probíhá v podstatě celoživotně. V případě pracovníků s mládeží a dětmi se tento odborný základ skládá především z poznatků z oborů pedagogiky, psychologie, filosofie a dalších příbuzných věd. Mnohé poznatky z těchto oborů jsou velmi podnětné nejen pro odborníky v odpovídajících profesích, ale slouží i pro laické porozumění podstaty konkrétních problematik a často zároveň poskytují určitou inspiraci k tomu, jak přistupovat k dětem z role rodičů, vychovatelů i jakékoli jiné role ve vztahu s nimi. Rád bych tak blíže seznámil s jedním takovým inspirativním konceptem, z něhož vycházím v rámci vlastní praxe s dětmi a mládeží. Jde o problematiku základních emočních potřeb v dětství, kterou nacházíme v kognitivně-behaviorální psychologii, resp. z ní vycházejícího terapeutického směru (KBT).

(Pokračování textu…)

29. listopadu 2022

Už nemůžeme

Text: Jana Horáková, sociální pracovnice Centra rodinné terapie Horizont

 

Na naše Centrum rodinné terapie Horizont se mnohdy obracejí rodiny s předškolními nebo mladšími školními dětmi, kdy je společným jmenovatelem už při telefonickém objednání věta: „Už nemůžeme.“ Když pak rodiče nebo celá rodina přichází, zaznívají věty: „Máme syna, je neuvěřitelně vzteklý, bije bráchu, pořád jsou konflikty. Už se z toho stresu kolem všeho ani nevyspíme.“ Nebo: „Naše dcera se všeho bojí, zvládali jsme to, ale poslední dobou už na ni křičíme, není to dobré.“ Jindy do hry vstupují i tlaky zvenčí: „Dcera chvíli neposedí, péče o ni je neuvěřitelně vyčerpávající. Okolí nám dává najevo, že ji nezvládáme, nemáme v nikom oporu a sami už nemůžeme.“ Vkrádají se pochybnosti, jestli to vše dělají děti rodičům schválně.

 

Možná si říkáte, že každé dítě je přeci vzteklé, každé se bojí, mnoho dětí neposedí, tak proč chodí na terapii? Občas je konfliktů, obav nebo neposednosti prostě moc. Rodiny je dlouho, často několik let zvládají, ale někdy síly dojdou a jak se říká, pohár přeteče.

(Pokračování textu…)

24. srpna 2022

Nástup do školních lavic a plánování mimoškolních aktivit. Jak děti zdravě rozvíjet, ale nepřetížit?

Text: Lenka Martinková, sociální pracovnice Centra pro děti Mezipatro

 

Prázdniny se pomalu blíží ke svému konci a brzy nastane čas, kdy budeme muset plánovat mimoškolní aktivity pro děti. Pro některé rodiče a děti to bude vůbec první setkání s povinnou školní docházkou a volbou zájmových kroužků.

 

Nástup do školního zařízení je zlomovým bodem pro celou rodinu, nejen pro dítě samotné. Navyknout si na nový režim nemusí být úplně jednoduché. Nejen, že dítě vstupuje do úplně nového prostředí, kde se potká s novými lidmi, vstupuje také do nového kolektivu dětí.

(Pokračování textu…)

30. června 2022

Prázdninová tabulka – jak naplánovat dětem prázdniny, když rodiče nežijí spolu

Text: Jana Hronová, sociální pracovnice Centra pro rodiny Delta

 

Prázdniny hlasitě klepou na dveře a toto téma bylo s očekávaným příchodem léta aktuální i v našem centru Delta. Setkali jsme se s rodiči, kteří se sami aktivně chtěli v konzultacích věnovat nastavení prázdninového harmonogramu. Když slunce začalo citelně pálit a rodiče sami toto téma nepřinesli, tak jsme se jich napřímo zeptali, zda ví, resp. zda jejich děti ví, jak jejich prázdniny budou vypadat?

 

(Pokračování textu…)

23. března 2022

Rozvod není boj

Text: Pavel Klíma

 

Musí být rozvod vždy bojem? Nemusí. Vždy záleží na postojích jeho hlavních aktérů – expartnerů. Je to zkrátka volba. Tak jako si volíme svého životního partnera a během sňatku s ním uzavíráme dohodu, tak i v případě, že z různých důvodů dochází k partnerskému rozchodu, nebo rozvodu, máme moc nad tím, jak bude vypadat čas po něm. Strategií se nabízí více.
(Pokračování textu…)

30. července 2021

Letní výletní tipy

Text: Stanislav Drda

 

Letní čas láká především k trávení volného času venku a v přírodě. Navíc vzhledem k letošnímu školnímu roku, který děti a mládež strávili takřka celý u počítačů, lze pobyt v přírodě o to více jen doporučit. Přinášíme tak několik tipů na výlety do méně známých zajímavých přírodních míst v okolí Prahy. Vybíráme navíc taková místa, kam se lze pohodlně dostat i bez auta.

 

(Pokračování textu…)

10. června 2021

Návrat dětí do škol – tipy pro rodiče

Text: Stanislav Drda

 

Návrat dětí do škol vystavuje děti i rodiče nutnosti vyrovnávat se s neobvyklou situací v kontextu celého současného období. Nikdo z nás nezažil něco podobného jako naše současná generace dětí za uplynulý školní rok. Odborníci diskutují o možných dopadech celého pandemického období na mladou generaci i na nás dospělé, ale čas teprve ukáže, jaké všechny následky vlastně tato doba s sebou obnáší. V každém případě máme možnosti zaujímat určitá opatření na podporu dětí i sebe při zvládání aktuálního stavu a při aklimatizaci na nové podmínky.

 

(Pokračování textu…)

6. května 2021

Duševní zdraví dětí a my – rodiče. 

Text: Miroslava Flemrová 
Foto: Tomáš Princ

 

Že aktuální situace s dlouhodobou distanční výukou, pobytem rodin v uzavřeném prostředí a přerušení řady sociálních vztahů dopadá na děti, o tom nikdo nepochybuje. Jestli už před pandemií se zdálo, že nové technologie, rychlost informací, sociální sítě a změny hodnot s tím spojené vytváří prostředí velké nestability a ztráty jistot, nyní jakoby nic jiného než nejistota neexistovalo.

Osobně si myslím, že mluvit o návratu do časů před jarem 2020 není reálné. K mnohému, nač jsme byli zvyklí, nebude návrat možný.

 

Naštěstí jsme vybaveni od matky přírody schopností reagovat na změny.

 

(Pokračování textu…)

Dům tří přání © 2017. Zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, spisová značka U 426.