Život a zdraví ohrožující stavy – A2023/0720-SP/PC/PP

Termín: 7. – 8. října 2024

Místo konání: Centrum pro děti Mezipatro, Na Klikovce 367/7, Praha 4 – Nusle

Rozsah: 16 hodin – prezenčně

Kapacita kurzu: 15 účastníků  (minimální počet účastníků pro otevření kurzu – 10)

Cena kurzu: 4 000 Kč

Registrace ZDE

Naše semináře slouží ke vzdělávání profesionálů, nenahrazují sociální práci, psychologickou ani psychiatrickou pomoc.

 

Anotace kurzu 

Dvoudenní kurz je orientovaný na zvýšení kompetencí při práci s klientem, u kterého je přítomné sebevražedné či sebepoškozující se chování.

Účastníci posílí svoje dovednosti v oblasti stabilizace klienta tak, aby bylo minimalizováno ohrožení klientova života či jeho fyzické a psychické integrity. Kurz interaktivní, zážitkovou formou představí základní teoretické koncepty týkající se sebevražedného a sebepoškozujícího jednání (vymezení sebevražedného a sebepoškozujícího chování, jejich spouštěče, příznaky apod.) a prostřednictvím aktivního nácviku a řešení modelových situací obeznámí účastníky s klíčovými kompetencemi v oblasti krizové intervence (budování kontaktu, stabilizace klienta, tvorba kontraktu, práce s tenzí, práce se zdroji apod.) a nasměruje účastníky k dalším rozvoji těchto dovedností. Prostor bude věnovaný také reflexi vlastních zdrojů podpory a nástrojům psychohygieny.

Přednášející 

Mgr. Michal Kniha se už 20 let pohybuje v oblasti pomáhajících profesí, působil jako sociální pracovník v sociálních službách, krizový intervent na linkách důvěry a jako terapeut a mediátor v soukromé praxi. Je spoluautorem metodiky práce s rodiči v konfliktu a byl dlouholetým pracovníkem a vedoucím Centra pro rodiny Delta.  

 

Platební a storno podmínky 

Kontakt: [email protected]

 

Dům tří přání © 2017. Zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, spisová značka U 426.