Dům Přemysla Pittra pro děti

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP)

 

Volné kapacity Domu Přemysla Pittra:

  • K 3.6. 2021 máme volná 2 místa pro dlouhodobý pobyt a 2 pro akutní pobyt.

Prosíme rodiče o zajištění antigenních testů na Covid – 19 před nástupem dítěte na pobyt ve ZDVOP. 
Děkujeme za pochopení!

Jsme krátkodobé pobytové zařízení pro děti, které se ocitly v krizi nebo náročné životní situaci a nemohou proto setrvávat ve svém přirozeném prostředí. Poskytujeme dětem bezpečné zázemí a profesionální podporu pro překonání této situace. Společně s dítětem hledáme vhodné řešení. Zároveň nabízíme odbornou pomoc rodinám těchto dětí.

Historie- Dům Přemysla Pittera pro děti je pojmenován po českém velikánovi, který zachránil stovky dětí, více v  reportáži o P. Pitterovi.

V pobytovém zařízení

  • poskytujeme dětem celodenní péči
  • nabízíme dětem sociální, psychologickou a pedagogickou podporu
  • zajišťujeme dětem zdravotní péči a školní docházku a související školní přípravu
  • vytváříme podmínky pro zájmovou činnost dětí
  • rodinám dětí poskytujeme poradenství a pomoc při péči a výchově dítěte a zprostředkováváme jejich vzájemný kontakt

Během pobytu ve ZDVOP může být dětem poskytována služba krizové pomoci a sociální rehabilitace prostřednictvím Centra krizové pomoci dětem Šestka.

Pro koho tu jsme, najdete zde

Jak pracujeme a co je naším cílem – se dozvíte v našich službách

Vnitřní řád Domu Přemysla Pittra pro děti (s důležitými informacemi pro rodiče a jiné blízké osoby o příjmu dítěte do zařízení, o námi nabízené pomoci, o návštěvách dětí aj.) najdete zde

Informace pro děti na Domečku (o naší pomoci, o tom, jak to u nás chodí, o tom, jak se k nám dostaneš aj.) tady

Dálkový přístup ke standardům kvality sociálně – právní ochrany ZDVOP najdete zde

Legislativní rámec:
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí)

Doba poskytování služby:
ZDVOP: provoz nepřetržitý, sociální pracovník ZDVOP: pondělí až pátek 8:00— 15:00

Rodiče hradí příspěvek na úhradu pobytu a péči daný zákonem č. 359/1999 Sb.

Ředitelka Domu P. Pittra ZDVOP a odborná pracovnice ZDVOP:
Bc. Veronika Vejvodová, DiS – [email protected]dumtriprani.cz

Kontakt:
Dům Přemysla Pittra pro děti
Karlovarská 337/18,
161 00 Praha 6 – Ruzyně

Tel.: 235 302 698, 607 199 291
V případě, že se nám nemůžete dovolat, je to způsobené slabým signálem na našem pracovišti.
Jakmile to bude možné, ozveme se Vám zpět. Děkujeme za pochopení!

Dům tří přání © 2017. Zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, spisová značka U 426.