Dům Přemysla Pittra pro děti

DŮM PŘEMYSLA PITTRA PRO DĚTI – KRIZOVÁ POMOC

Pomáháme dětem překonat krizovou nebo náročnou životní situaci, kterou nejsou schopny řešit vlastními silami nebo za pomoci své rodiny.

Volné kapacity centra: na dotaz

Jak pracujeme:

Ambulantní a terénní krizová pomoc:

 • poskytujeme dětem 6 – 18 let pravidelnou krizovou intervenci, stabilizaci psychického a emočního stavu, nabízíme 5 konzultací
 • ambulantní službu poskytujeme také anonymně a bez souhlasu zákonného zástupce
 • poskytujeme bezpečný prostor pro ventilaci emocí, snažíme se o eliminaci používání nevhodných ohrožujících technik při zvládání krize
 • hledáme a posilujeme vlastní zdroje dítěte, nabízíme konstruktivní podporu v konkrétním problému
 • s dětmi pracujeme na praktických krocích při začlenění do nové sociální situace (řešení volného času, obstarání osobních záležitostí)
 • zapojujeme do spolupráce rodiče a blízké osoby dítěte, neboť jsme si vědomi jejich zásadní role v životě dítěte – dítě může na konzultaci přijít i s rodiči
 • intenzivně pracujeme s rodiči na porozumění situaci dítěte a náhledu na ni
 • po překonání krize zprostředkováváme dětem a rodinám následnou odbornou či terapeutickou pomoc
 • terénní službu poskytujeme v závažných případech, kdy není možná pomoc ambulantní, a to po vzájemné dohodě

Pobytová krizová pomoc:

 • poskytujeme bezpečný prostor pro děti od 10 let a mladistvé do 18 let v situaci, kdy z důvodu krize nemohou zůstat ve své přirozeném prostředí
 • klient vstupuje do naší služby dobrovolně a se souhlasem zákonného zástupce
 • kapacita zařízení jsou 4 lůžka
 • zajišťujeme ubytování a stravu na omezenou dobu (maximálně 4 týdny)
 • poskytujeme dětem pravidelnou podporu ve formě krizové intervence a skupinových programů
 • zapojujeme do spolupráce rodiče nebo pečující osoby a společně hledáme uspokojivé řešení vzniklé situace
 • podporujeme rodinu a dítě při vytváření vhodných podmínek pro návrat domů
 • po překonání krize pomáháme navázat následnou odbornou či terapeutickou pomocí pro děti a rodinu

Co neděláme:

 • nejsme zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc ani nenahrazujeme zdravotnické služby
 • neposkytujeme služby osobám akutně intoxikovaným, akutně infekčně nemocným nebo těm, jejichž chování by závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití, nebo těm, jejichž zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí péče ve zdravotnickém zařízení
 • nediagnostikujeme
 • nezjišťujeme cíleně názor dítěte pro účely soudu nebo potřeby rodičů

Registrovaná sociální služba: krizová pomoc

Služba je poskytována bezplatně.

Doba poskytování služby:

Ambulantní forma:
pondělí 9.00–16.00, úterý 12.30–16.00, středa 12.00–17.00, čtvrtek 12.00–16.00.
Terénní forma: středa a čtvrtek 10.00–12.00.

Pobytovou službu poskytujeme nepřetržitě.

Konzultace a setkání mohou proběhnout po dohodě s klienty i v jiných časech.

Konzultace bez předchozí domluvy jsou možné každé pondělí od 13.00 do 16.00.DŮM PŘEMYSLA PITTRA PRO DĚTI – SOCIÁLNÍ REHABILITACE

Podporujeme děti v samostatnosti a učíme je zdravě fungovat. Služba je poskytována klientům pobytové krizové pomoci.

Ve službě sociální rehabilitace:

 • učíme děti komunikačním dovednostem a sociálním návykům
 • pomáháme dětem se vzděláváním po dobu pobytu
 • doprovázíme děti při vyřizování jejich osobních záležitostí
 • pomáháme dětem najít a zajistit další aktivity a zájmy

Pro koho tu jsme, jak pracujeme a co je naším cílem, najdete v našich službách.

Registrovaná sociální služba: sociální rehabilitace

Služba je poskytována bezplatně.

Doba poskytování služby:

Ambulantní forma: pondělí–pátek 9.00–12.00.
Terénní forma: úterý a čtvrtek 13.00–15.00.

Konzultace a setkání mohou proběhnout po dohodě s klienty i v jiných časech.

Kontakt: Dům Přemysla Pittra pro děti Karlovarská 337/18 161 00 Praha 6 – Ruzyně

Ambulantní část: 607 199 291, [email protected]

Pobytová část: 602 685 710, [email protected]

V případě, že se nám nemůžete dovolat, je to způsobené slabým signálem na našem pracovišti. Jakmile to bude možné, ozveme se Vám zpět. Děkujeme za pochopení!

Dům tří přání © 2017. Zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, spisová značka U 426.