Centrum pro rodiny Delta

Provázíme rodiny na cestě změny a zvládání náročných životních situací (rozvody a rozchody rodičů, konflikty mezi rodiči a dětmi, nejistoty v rodičovských kompetencích). Nabízíme bezpečný prostor mluvit otevřeně o tom, co rodiny trápí, a hledáme s nimi společně, co jim pomáhá.

V Centru pro rodiny Delta poskytujeme služby

Rodičům:

  • pomáháme při řešení rodinných vztahových situací včetně rozvodových a rozchodových konfliktů s cílem minimalizovat jejich dopady na dítě a hledat s rodiči řešení a dohody v zájmu dítěte,
  • pomáháme zlepšit vzájemnou rodičovskou komunikaci,
  • pomáháme s obtížemi při výchově dítěte a podporujeme rodiče, aby porozuměli prožívání a potřebám dítěte,
  • podporujeme obnovu kontaktu dítěte s rodičem, kdy v důsledku konfliktu může dojít k jejich vzájemnému odcizení.

Dětem v rodičovském konfliktu:

  • poskytujeme jednorázovou nebo opakovanou podporu v kontextu rozvodové/rozchodové situace rodičů v čase probíhající spolupráce s rodiči.

V Centru pro rodiny Delta pracujeme:

  • na základě stanovených cílů rodičů,
  • socioterapeutickým přístupem s využitím technik mediace, rodinné terapie a poradenství.

Pro koho tu jsme, jak pracujeme a co je naším cílem – najdete v našich službách

Služby neposkytujeme:

  • osobám aktivně užívajícím návykové látky,
  • osobám v akutní fázi duševního onemocnění, nebo bez příslušné odborné pomoci,
  • osobám zažívajícím domácí násilí jak v roli oběti, tak v roli útočníka.

Registrovaná sociální služba:
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Doba poskytování služby:
Ambulantní forma:
pondělí 13.00–16.00, úterý 9.00–12.00 a 13.00–16.00, středa 9.00–12.00, čtvrtek 9.00–12.00 a 13.00–15.00.
Terénní forma: úterý 13.00–16.00.
Konzultace a setkání mohou proběhnout po dohodě s klienty i v jiných časech.

Služby poskytujeme bezplatně rodinám s dětmi, které mají trvalé bydliště v hlavním městě Praze.

Aktuálně máme kapacitu přijímat nové rodiny.

Vedoucí centra:
Mgr. Martin Pazlar, DiS. – [email protected]

Kontakt:
Centrum pro rodiny Delta
Staropramenná 654/29
150 00 – Praha 5, Smíchov
Tel.:  602 662 063
mapa

Dům tří přání © 2017. Zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, spisová značka U 426.