Terénní práce

Terénní práce se zaměřuje  na podporu rodin s dětmi v krizové nebo nepříznivé situaci, která vyžaduje pomoc přímo v jejím přirozeném prostředí. Vycházíme z potřeb rodiny a podporujeme ji, aby aktivně využívala svoje jedinečné zdroje, síly a schopnosti.
Poskytujeme odbornou podporu při hledání řešení výchovných a vztahových problémů a při hledání vhodných způsobů zvládání náročných situací v rodině. Rodinám také pomáháme se zprostředkováním kontaktů na další služby či instituce a při uplatňování jejich práv a oprávněných zájmů.

Komu pomáháme:

Pomáháme dětem od 3 do 18 let a rodinám, které se potýkají s:

 • obtížnou životní situací nebo krizí v rodině
 • problémy v komunikaci
 • obtížemi a nejistotami při výchově dětí
 • vztahovými nebo emočními obtížemi dítěte
 • problémovým chováním dítěte
 • traumatickými zážitky dítěte

Cílem terénní práce je, aby:

 • se dítě cítilo psychicky i fyzicky stabilní
 • dítě bylo schopno zvládat obtížné životní období
 • dítě umělo pojmenovat své potřeby, přání a preferované řešení situace,
 • komunikace v rodině probíhala dle potřeb jejích členů a tito si vzájemně naslouchali
 • rodiče měli potřebné informace a podporu vedoucí ke zvýšení rodičovských kompetencí
 • rodina uměla realizovat potřebné změny v rodinném soužití.

S čím vám můžeme pomoci:

 • porozumět vaší složité rodinné situaci
 • podporovat vás při hledání jejího řešení
 • poskytovat potřebné informace a podněty
 • posílit vstřícnou komunikaci v rodině
 • hledat  možnosti, jak obohatit váš společně trávený čas
 • vytvářet a upevňovat denní režim
 • nacházet další zdroje podpory ve vašem okolí
 • doprovázet vás a podporovat při jednání s dalšími organizacemi, úřady

Kde a jak služba probíhá

Služba je poskytovaná bezplatně v pracovních dnech po dohodě s terénní sociální pracovnicí u vás v rodině v předem domluveném čase.

V případě, že  byste rádi využili této služby, obraťte se na naši terénní sociální pracovnici v pracovní dny nejlépe mezi 9 – 16. hodinou na telefonním čísle 607 051 252 nebo na e-mailu: [email protected].

 

 

Dům tří přání © 2017. Zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, spisová značka U 426.