Komplexní kurz práce s rozchodovým konfliktem – A2021/1029-S

Termíny:

20. – 21. listopadu 2023 a 8. – 9. ledna 2024

Místo konání: Centrum pro děti Mezipatro, Vltavská 24/3101, 150 00  Praha 5 – Smíchov

Rozsah: 32 hodin – prezenčně

Kapacita kurzu: 8 účastníků

Cena kurzu: 10.900 Kč

Přihláška je ke stažení ZDE

Anotace kurzu 

Kurz účastníkům pomáhá pochopit dynamiku a zákonitosti partnerského rozvodového / rozchodového konfliktu, učí rozpoznání jeho dopadů nejen na partnery, ale hlavně na děti. V rámci kurzu si absolventi osvojí praktické dovednosti potřebné v sociální práci s rodinou v konfliktu zejména s ohledem na potřeby dítěte, seznámí se s metodikou práce ověřenou v praxi. Absolventi se naučí podporovat rodiče v naplňování jejich role, ale také podpořit dítě, které žije v dlouhodobém konfliktu. Kurz nabízí prostor pro reflexe vlastních zkušeností účastníků i nácvik v modelových situacích. Nedílnou součástí kurzu je také podpora profesionálů v dobré práci s vlastními hranicemi a v dovednosti sebe péče. Kurz je rozložen do dvou dvoudenních bloků, které odděluje minimálně jeden měsíc, kdy účastníci mohou naučené ověřovat v praxi.

Přednášející 

Mgr. Klára Konvalinová v současnosti pracuje jako vedoucí odborných služeb v organizaci Dům tří přání. Zabývá se zejména problematikou rodiny a ohrožených dětí, a to jak z pozice sociální pracovnice, tak i terapeutky.  

 

 

Mgr. Michal Kniha se už 20 let pohybuje v oblasti pomáhajících profesí, působil jako sociální pracovník v sociálních službách, krizový intervent na linkách důvěry a jako terapeut a mediátor v soukromé praxi. Je spoluautorem metodiky práce s rodiči v konfliktu a byl dlouholetým pracovníkem a vedoucím Centra pro rodiny Delta.  

 

Platební a storno podmínky 

Kontakt: [email protected]

Dům tří přání © 2017. Zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, spisová značka U 426.