PhDr. Markéta Školoudová
ředitelka
[email protected]

Ing. et Bc. Simona Murphy
zástupkyně ředitelky a finanční manažerka
[email protected]

Mgr. Klára Konvalinová
zástupkyně ředitelky a vedoucí odborných služeb
[email protected]

Mgr. Vlasta Stará
manažerka komunikace s dárci
[email protected]

Mgr. Nina Vránová
manažerka propagace a komunikace
[email protected]

Simona Marešová
personalistka, asistentka
[email protected]

Mgr. Petra Polakovičová
projektová administrativní pracovnice
[email protected]

Mgr. Martin Pazlar, DiS.
vedoucí Centra pro rodiny Delta, sociální pracovník
[email protected]

Mgr. Lucie Hanžlová
sociální pracovnice
[email protected]

Ing. et Bc. Jana Hronová
sociální pracovnice
[email protected]

Bc. Johana Faltejsková
terénní sociální pracovnice
[email protected]

Mgr. Pavel Klíma
sociální pracovník
[email protected]

Mgr. Kamila Mrkvicová
vedoucí Centra rodinné terapie Horizont, poradenství, rodinná terapie
[email protected]

Mgr. Žaneta Spilka
sociální pracovnice, poradenství, rodinná terapie
[email protected]

Mgr. Kateřina Brožková
sociální pracovnice, poradenství, rodinná terapie
[email protected]

Mgr. Martina Přečková
sociální pracovnice, poradenství, rodinná terapie
[email protected]

Mgr. Hana Krusberská 
vedoucí centra pro děti Mezipatro, sociální pracovnice
[email protected]

Mgr. Anna Koucká
pracovnice v sociálních službách
[email protected]

Mgr. Stanislav Drda
odborný pracovník sociální služby
[email protected]

Bc. Veronika Vejvodová, DiS.
vedoucí zařízení Dům Přemysla Pittra pro děti,
sociální pracovnice a krizová interventka
veronikavejvodova@dumtriprani.cz

Bc. Kateřina Švecová
sociální pracovnice, krizová interventka
[email protected]

Mgr. Lucie Salačová
sociální pracovnice, krizová interventka
[email protected]

Mgr. Andrea Šimková
odborná pracovnice, krizová interventka
[email protected]

Vojtěch Škácha, DiS.
sociální pracovník v pobytové části
[email protected]

Bc. Linda Kašťáková
sociální pracovnice v pobytové části
[email protected]

Mgr. Olga Hrušková
sociální pracovnice v pobytové části
[email protected]

Bc. Tomáš Lokajíček
sociální pracovník v pobytové části
[email protected]

Bc. Denisa Pléhová
sociální pracovnice v pobytové části
[email protected]

MgA. Alena Popelková
pracovnice v sociálních službách pobytové části
[email protected]

CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ PRO DĚTI A ADOLESCENTY PRAHA

Ing. Jan Vašek
manažer Centra duševního zdraví pro děti a adolescenty Praha
[email protected]

MUDr. Lucia Vašková
pedopsychiatryně, odborná garantka

PhDr. Mgr. Lucie Botorová 
dětská klinická psycholožka, odborná garantka služby
[email protected]

MUDr. Sandra Sklenářová
pedopsychiatryně
[email protected]

Jindra Lažanová, DiS.
psychiatrická zdravotní sestra, odborná garantka
[email protected]

Zuzana Bartíková
psychiatrická zdravotní sestra
[email protected]

Mgr. Helena Průchová
sociální pracovnice, rodinná poradkyně
[email protected]

Mgr. Veronika Sedláčková
psycholožka ve zdravotnictví
[email protected]

Mgr. Eva Česánková
zdravotní sestra
[email protected]

Mgr. Tereza Vrbková
speciální pedagožka
[email protected]

Mgr. Tereza Jeřábková
speciální pedagožka, sociální pracovnice
[email protected]

Mgr. Pavlína Očadlíková
sociální pracovnice, expresivní terapeutka
[email protected]

Bc. Markéta Zábojníková
sociální pracovnice
[email protected]

Mgr. et Bc. Jitka Kavková
sociální pracovnice, arteterapeutka
[email protected]

Bc. Barbora Kloučková
pracovnice v sociálních službách
[email protected]

Dům tří přání © 2017. Zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, spisová značka U 426.