Mgr. Miroslava Flemrová
ředitelka
[email protected]

Mgr. Barbora Pšenicová
zástupkyně ředitelky pro fundraising a řízení projektů
[email protected]

Bc. Veronika Havlíková
manažerka propagace a marketingu
[email protected]

Ing. Miloš Čihák
finanční manažer
[email protected]

Simona Marešová
asistentka, personalistka
[email protected]

Zuzana Klimešová
projektová pracovnice, administrátorka webu
[email protected]

BSc. Petra Jedličková
asistentka komunikace
[email protected]

Mgr. Lucie Hanžlová
vedoucí Centra pro rodiny Delta, sociální pracovnice
[email protected]

Mgr. Martin Pazlar, DiS.
sociální pracovník
[email protected]

Mgr. Pavel Klíma
sociální pracovník
[email protected]

Ing. Bc. Jana Hronová
sociální pracovnice
[email protected]

Mgr. Lenka Plzáková 
odborná pracovnice sociální služby
[email protected]

Mgr. Jakub Tesař
sociální pracovník
[email protected]

Mgr. Kamila Mrkvicová
vedoucí Centra rodinné terapie Horizont, poradenství, rodinná terapie
[email protected]

PhDr. Danka Zubová
sociální pracovnice, poradenství, rodinná terapie
[email protected]

Mgr. Kateřina Brožková
sociální pracovnice, poradenství, rodinná terapie
[email protected]

Mgr. Martina Přečková
sociální pracovnice, poradenství, rodinná terapie
[email protected]

Mgr. Jana Horáková
sociální pracovnice, poradenství, rodinná terapie
[email protected]

Mgr. Hana Krusberská 
vedoucí centra pro děti Mezipatro, sociální pracovnice
[email protected]

Mgr. Miriam Žilková
terénní sociální pracovnice
[email protected]

Jiřina Štrompová
pracovnice v sociálních službách
[email protected]

Bc. Stanislav Drda
odborný pracovník sociální služby
[email protected]

Mgr. Lenka Martinková
sociální pracovnice
[email protected]

Bc. Veronika Vejvodová, DiS.
ředitelka ZDVOP Domu Přemysla Pittra, odborná pracovnice ambulance ZDVOP
[email protected]dumtriprani.cz

Mgr. Klára Konvalinová
zástupkyně ředitelky ZDVOP Domu Přemysla Pittra, odborná pracovnice ambulance ZDVOP, metodička
[email protected]

Bc. Michaela Hanykýřová, DiS.
Vedoucí vychovatelka / odborná pracovnice ZDVOP
[email protected]

Vojtěch Škácha, DiS.
odborný pracovník ZDVOP / vychovatel
[email protected]

Bc. Tomáš Lokajíček
odborný pracovník ZDVOP / vychovatel
[email protected]

Bc. Alžběta Hálová
odborná pracovnice ZDVOP / vychovatelka
[email protected]

Bc. Kateřina Brokešová
odborná pracovnice ZDVOP / vychovatelka
[email protected]

Bc. Anna Krajícová
odborná pracovnice ZDVOP / vychovatelka
[email protected]

Bc. Eliška Schejbalová 
odborná pracovnice ZDVOP / vychovatelka
[email protected]

Ing. Viktorie Ryčlová, DiS.
vedení komunit
[email protected]

Mgr. Jana Řezbová
vedení komunit
[email protected]

Mgr. Lucie Vitásková 
sociální pracovnice, krizová interventka
[email protected]

Mgr. Zuzana Pokorná
sociální pracovnice, krizová interventka
[email protected]

MULTIDISCIPLINÁRNÍ TÝM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ

Bc. Michaela Hanykýřová, DiS.
koordinátorka
[email protected]

MUDr. Olga Glaszner
pedopsychiatra

MUDr. Lucia Vašková
pedopsychiatra

Jindra Lažanová, DiS.
psychiatrická sestra
[email protected]

Mgr. et Mgr. Lenka Kvěchová
speciální pedagožka
[email protected]

Mgr. Natalie Migasová
psycholožka
[email protected]

Mgr. Zuzana Benešová
psycholožka
[email protected]

Bc. Tereza Vrbková
speciální pedagožka
[email protected]

Mgr. Eva Česánková
zdravotní sestra
[email protected]

Bc. et Bc. Jitka Kavková
sociální pracovnice, arteterapeutka
[email protected]

Mgr. Pavlína Očadlíková
sociální pracovnice, expresivní terapeutka
[email protected]

Mgr. Helena Průchová
sociální pracovnice, rodinná terapeutka
[email protected]

Mgr. Radomíra Stonišová
zdravotní sestra
[email protected]

Dům tří přání © 2017. Zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, spisová značka U 426.