PhDr. Markéta Školoudová
ředitelka
[email protected]

Mgr. Klára Konvalinová
zástupkyně ředitelky a vedoucí odborných služeb
[email protected]

Ing. Iveta Bajerová
manažerka propagace a komunikace
[email protected]

Mgr. Vlasta Stará
manažerka komunikace s dárci
[email protected]

Ing. Roman Kmoníček
fundraiser – firemní dárci
[email protected]

Ing. et Bc. Simona Murphy
finanční manažerka
[email protected]

Simona Marešová
personalistka, asistentka
[email protected]

Bsc. Petra Jedličková
asistentka administrativy a projektů
[email protected]

Mgr. Lucie Hanžlová
vedoucí Centra pro rodiny Delta, sociální pracovnice
[email protected]

Mgr. Martin Pazlar, DiS.
sociální pracovník
[email protected]

Ing. Bc. Jana Hronová
sociální pracovnice
[email protected]

Mgr. Petra Kořínková
sociální pracovnice
[email protected]

Mgr. Kamila Mrkvicová
vedoucí Centra rodinné terapie Horizont, poradenství, rodinná terapie
[email protected]

PhDr. Danka Zubová
sociální pracovnice, poradenství, rodinná terapie
[email protected]

Mgr. Kateřina Brožková
sociální pracovnice, poradenství, rodinná terapie
[email protected]

Mgr. Martina Přečková
sociální pracovnice, poradenství, rodinná terapie
[email protected]

Mgr. Hana Krusberská 
vedoucí centra pro děti Mezipatro, sociální pracovnice
[email protected]

Mgr. Miriam Žilková
terénní sociální pracovnice
[email protected]

Mgr. Stanislav Drda
odborný pracovník sociální služby
[email protected]

Mgr. Lenka Martinková
sociální pracovnice
[email protected]

Bc. Veronika Vejvodová, DiS.
vedoucí zařízení Dům Přemysla Pittra pro děti,
sociální pracovnice a krizová interventka
[email protected]dumtriprani.cz

Bc. Kateřina Švecová
sociální pracovnice, krizová interventka
[email protected]

Mgr. Jana Řezbová
sociální pracovnice, krizová interventka
[email protected]

Mgr. Lucie Salačová
sociální pracovnice, krizová interventka
[email protected]

Vojtěch Škácha, DiS.
sociální pracovník v pobytové části
[email protected]

Bc. Linda Kašťáková
sociální pracovnice v pobytové části
[email protected]

Bc. Tomáš Lokajíček
sociální pracovník v pobytové části
[email protected]

Bc. Anna Krajícová
sociální pracovnice v pobytové části
[email protected]

CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ PRO DĚTI A ADOLESCENTY PRAHA

Bc. Michaela Hanykýřová, DiS.
vedoucí Centra duševního zdraví pro děti a adolescenty Praha, sociální pracovnice
[email protected]

MUDr. Lucia Vašková
pedopsychiatra, odborný garant

MUDr. Martin Pozdílek
dětský a dorostový psychiatr
[email protected]

PhDr. Mgr. Lucie Botorová 
klinický psycholog – garant služby
[email protected]

Mgr. Veronika Sedláčková
psycholožka ve zdravotnictví
[email protected]

Mgr. Michaela Slabochová
psychiatrická zdravotní sestra
[email protected]

Mgr. Tereza Vrbková
speciální pedagožka
[email protected]

Mgr. Zuzana Benešová  
psycholožka ve zdravotnictví
[email protected]

Jindra Lažanová, DiS.
psychiatrická zdravotní sestra, odborný garant
[email protected]

Mgr. Eva Česánková
zdravotní sestra
[email protected]

Mgr. Helena Průchová
sociální pracovnice, rodinná poradkyně
[email protected]

Mgr. Pavlína Očadlíková
sociální pracovnice, expresivní terapeutka
[email protected]

Mgr. Tereza Jeřábková
speciální pedagožka, sociální pracovnice
[email protected]

Mgr. et Bc. Jitka Kavková
sociální pracovnice, arteterapeutka
[email protected]

Dům tří přání © 2017. Zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, spisová značka U 426.