PhDr. Markéta Školoudová
ředitelka
[email protected]

Ing. et Bc. Simona Murphy
zástupkyně ředitelky a finanční manažerka
[email protected]

Mgr. Klára Konvalinová
zástupkyně ředitelky a vedoucí odborných služeb
[email protected]

Mgr. Paula Podušková
metodička sociálních služeb
[email protected]

Mgr. Vlasta Stará
manažerka komunikace s dárci
[email protected]

Simona Marešová
personalistka, asistentka
[email protected]

Mgr. Nina Vránová
manažerka propagace a komunikace
[email protected]

Bc. Kateřina Švecová
asistentka ředitelky
[email protected]

Mgr. Petra Polakovičová
projektová administrativní pracovnice
[email protected]

Mgr. Martin Pazlar, DiS.
vedoucí Centra pro rodiny Delta, sociální pracovník
[email protected]

Mgr. Lucie Hanžlová
sociální pracovnice
[email protected]

Ing. et Bc. Jana Hronová
sociální pracovnice
[email protected]

Bc. Johana Faltejsková
terénní sociální pracovnice
[email protected]

Mgr. Pavel Klíma
sociální pracovník, rodinný poradce
[email protected]

Mgr. Michaela Spálenková 
sociální pracovnice
[email protected]

Mgr. Martina Přečková
vedoucí Centra rodinné terapie Horizont, sociální pracovnice, rodinná terapeutka
[email protected]

Mgr. Žaneta Spilka
sociální pracovnice, rodinná poradkyně
[email protected]

Mgr. Denisa Svobodová Jansen
sociální pracovnice, rodinná poradkyně
[email protected]

Mgr. Margita Kopřivová
sociální pracovnice, rodinná terapeutka
[email protected]

Mgr. Hana Krusberská 
vedoucí centra pro děti Mezipatro, sociální pracovnice
[email protected]

Bc. Barbora Beťáková, Dis.
sociální pracovnice
[email protected]

Mgr. Stanislav Drda
odborný pracovník sociální služby
[email protected]

Ing. Věra Tarhajová
pracovnice v sociálních službách
[email protected]

Bc. Tomáš Lokajíček
sociální pracovník, pověřený vedením pobytové části Domu Přemysla Pittra pro děti
[email protected]

Mgr. Lucie Salačová
odborná garantka, sociální pracovnice, krizová interventka, pověřena vedením ambulance krizové pomoci
[email protected]

Bc. Ema Bartůšková
sociální pracovnice, krizová interventka
[email protected]

Mgr. Andrea Šimková
odborná pracovnice, krizová interventka
[email protected]

Vojtěch Škácha, DiS.
sociální pracovník v pobytové části
[email protected]

Mgr. Olga Hrušková
sociální pracovnice v pobytové části
[email protected]

Bc. Magdalena Hrubá
sociální pracovnice v pobytové části
[email protected]

Bc. Denisa Pléhová
sociální pracovnice v pobytové části
[email protected]

MgA. Alena Popelková
pracovnice v sociálních službách pobytové části
[email protected]

Ing. Jan Vašek
manažer Centra duševního zdraví pro děti a adolescenty Praha
[email protected]

MUDr. Vojtěch Bílek
psychiatr
[email protected]

MUDr. Lucia Vašková
pedopsychiatryně, odborná garantka
[email protected]

PhDr. Mgr. Lucie Botorová
dětská klinická psycholožka, odborná garantka
[email protected]

Mgr. Barbora Krankusová
psycholožka ve zdravotnictví
[email protected]

Mgr. Julie Lukina
psycholožka pod odbornou garancí PhDr. Mgr. Lucie Botorové
[email protected]

Zuzana Bartíková
psychiatrická zdravotní sestra
[email protected]

Michaela Zahradníčková
psychiatrická zdravotní sestra
[email protected]

Mgr. Helena Průchová
sociální pracovnice, rodinná poradkyně
[email protected]

Mgr. Barbora Koukalová
psycholožka ve zdravotnictví
[email protected]

Jindra Lažanová, DiS.
psychiatrická zdravotní sestra, odborná garantka
[email protected]

Mgr. Eva Česánková
zdravotní sestra
[email protected]

Mgr. Tereza Jeřábková
speciální pedagožka
[email protected]

Mgr. Pavel Klíma
sociální pracovník, rodinný poradce
[email protected]

Bc. Andrea Řepová, DiS. 
pracovnice v sociálních službách/nutriční terapeutka
[email protected]

Bc. Denisa Vondrušková
odborná pracovnice v sociálních službách
[email protected]

Daniela Grösserová
provozně-administrativní pracovnice
[email protected]

Bc. Markéta Zábojníková
sociální pracovnice
[email protected]

Bc. Soňa Nezbedová, DiS.
sociální pracovnice
[email protected]

Dům tří přání © 2017. Zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, spisová značka U 426.