Centrum pro děti Mezipatro

Podporujeme  zdravý vývoj osobnosti dětí. Umožňujeme dětem hravě a tvořivě poznávat samy sebe, bezpečně vyjadřovat svá přání, myšlenky a pocity a rozvíjet zdravé vztahy v rodině i mimo ni. Provázíme děti při zvládání náročných situací a životních změn.

V Centru pro děti Mezipatro

  • poskytujeme dětem individuální socioterapeutické konzultace na základě jejich potřeb a společně domluvených cílů
  • nabízíme dětem seberozvojové a sebezkušenostní skupinové programy
  • posilujeme kladný vztah dětí k učení prostřednictvím individuálního doučování s dobrovolníky
  • spolupracujeme s rodiči, se školami, které děti navštěvují, a s dalšími institucemi a odborníky

Pro koho tu jsme, jak pracujeme a co je naším cílem – najdete v našich službách

Registrovaná sociální služba:
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Doba poskytování služby:
Ambulantní forma:
pondělí 10.00–14:00, úterý a čtvrtek 10.00–15.00, středa 13.00–17.00, pátek 14.00–17.00.
Terénní forma: pondělí a středa 12.00–15.00.

Konzultace a setkání mohou proběhnout po dohodě s klienty i v jiných časech.
Službu poskytujeme bezplatně.

Vedoucí centra
Mgr. Hana Krusberská- [email protected]

kontakt:
Centrum pro děti Mezipatro
Na Klikovce 367/7
140 00  Praha 4 – Nusle
Tel.:  724 865 400

mapa

Dům tří přání © 2017. Zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, spisová značka U 426.