Centrum pro děti Mezipatro

Podporujeme  zdravý vývoj osobnosti dětí. Umožňujeme dětem hravě a tvořivě poznávat samy sebe, bezpečně vyjadřovat svá přání, myšlenky a pocity a rozvíjet zdravé vztahy v rodině i mimo ni. Provázíme děti při zvládání náročných situací a životních změn.

V Centru pro děti Mezipatro

  • poskytujeme dětem individuální socioterapeutické konzultace na základě jejich potřeb a společně domluvených cílů
  • nabízíme dětem seberozvojové a sebezkušenostní skupinové programy
  • posilujeme kladný vztah dětí k učení prostřednictvím individuálního doučování s dobrovolníky
  • spolupracujeme s rodiči, se školami, které děti navštěvují, a s dalšími institucemi a odborníky

Pro koho tu jsme, jak pracujeme a co je naším cílem – najdete v našich službách

Registrovaná sociální služba:
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Doba poskytování služby:
Ambulantní forma: pondělí, úterý 10:00-15:00
Terénní forma: středa 10:00 – 15:00
V ostatním čase poskytujeme pouze předem domluvené konzultace.

Službu poskytujeme bezplatně.

Vedoucí centra
Mgr. Hana Krusberská- [email protected]

kontakt:
Centrum pro děti Mezipatro
Vltavská 24/3101
150 00  Praha 5 – Smíchov
Tel.:  724 865 400

mapa

Dům tří přání © 2017. Zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, spisová značka U 426.