Vzdělávání

Vzdělávání pod hlavičkou Domu tří přání nabízí jak akreditované vzdělávací kurzy, tak i kurzy na klíč pro firmy a laickou veřejnost.
Chceme posilovat motivaci sociálních pracovníků formou odborného vzdělávání, nabídnout osvědčené postupy z praxe (práce s dětmi v různém stupni ohrožení) a rozvíjet efektivní spolupráci s ostatními odborníky a neziskovými organizacemi působící v této oblasti.

Podporujeme expertní setkání odborníků, mezioborovou spolupráci, výkon dobré praxe a další kultivaci společenského prostředí v péči o ohrožené děti.

V rámci projektu Vzdělávání nabízíme také jednorázová i dlouhodobá partnerství, která podpoří prevenci a edukaci veřejnosti.
Konkrétní podmínky jsou předmětem individuální dohody.

Jakékoliv dotazy k projektu Vzdělávání prosím posílejte na: [email protected]

Podpořte Dům tří přání a přispějte na rozvoj vzdělávacích aktivit.

Přispět můžete

  • převodem finanční částky na náš účet pro veřejnou sbírku: 7540257001/5500
  • rychlým darem on-line

Pravidelně

 

 

Jednorázově

 

 

Dům tří přání © 2017. Zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, spisová značka U 426.