Dobrovolnictví

Dobrovolnický program v Domě tří přání
Spolupráce s dobrovolníky má v Domě tří přání dlouholetou tradici, a to zejména v zařízeních Domu Přemysla Pittra pro děti a v Centru pro děti Mezipatro.

Činnosti, ve kterých se dobrovolníci v Domě tří přání uplatňují

 • pravidelné doučování dětí, pomoc s přípravou do školy (v Centru pro děti Mezipatro se jedná o dlouhodobou spolupráci s jedním konkrétním dítětem obvykle v rozsahu 1 hodiny odpoledne/týden, v Domě Přemysla Pittra pro děti se jedná o práci se skupinou dětí (ve spolupráci s vychovateli) obvykle v rozsahu 2-3 hodin odpoledne/týden)
 • výpomoc lektorům skupinových programů v Centru pro děti Mezipatro (pomoc s vedením programu a skupiny dětí, obvyklý rozsah 2 hodiny odpoledne/ týden)
 • příprava a realizace volnočasových aktivit a sportovních her pro děti v Domě Přemysla Pittra na zahradě, či v tvořivé dílně (obvyklý rozsah 2 hodiny odpoledne/ týden)
 • administrativní výpomoc – práce s tabulkami v Excelu, skenování, kopírování, třídění a zakládání dokumentů, rozesílka pozvánek a balíčků (rozsah dle dohody)
 • organizační a produkční výpomoc na vzdělávacích akcích (rozsah dle dohody a kalendáře akcí)

Uvítáme dobrovolníky a dobrovolnice, kteří mají

 • zájem o dlouhodobější spolupráci (alespoň 3 měsíce); u administrativní činnosti i nárazově
 • ukončené středoškolské vzdělání (či kteří dosáhli 18 let věku)
 • chuť pomáhat ohroženým dětem a zapojit se do dění v organizaci
 • zdravého ducha a kus osobní nezdolnosti
 • zájem vzdělávat se ve speciální pedagogice a psychologii
 • chuť získávat praxi pod odborným vedením a intervizí
 • kreativní přístup k procesu výuky a k přípravě volnočasových aktivit
 • ochota učit se novým věcem

Dobrovolníkům nabízíme:

 • smysluplnou činnost v respektované organizaci působící v oblasti sociálních služeb
  a sociálně-právní ochrany dětí
 • profesionální a přátelský pracovní tým
 • intervize a vzdělávací semináře s odborníky (rozšíření znalostí o problematice ohrožených dětí, SPU a reedukaci, společné hledání nejvhodnějších postupů při práci s konkrétním dítětem)
 • možnost získání a potvrzení praxe
 • neformální setkávání
 • prostor pro invenci

Jak se stát dobrovolníkem v přímé práci s dětmi?

Zájemce o dobrovolnickou činnost v Domě tří přání prosíme o vyplnění Dotazníku pro zájemce o dobrovolnictví ZDE. V případě dotazů k dobrovolnickému programu, piště prosím na e-mailovou adresu [email protected] (Bc. Kateřina Švecová, koordinátorka dobrovolníků).

Po odeslání vyplněného Dotazníku Vás bude koordinátorka kontaktovat a vybrané zájemce pozve k úvodnímu pohovoru, kde s Vámi probere Vaše zkušenosti s dobrovolnickou činností, s prací s dětmi a Vaši motivaci. Dozvíte se také více podrobností o dobrovolnictví v Domě tří přání. K úvodnímu pohovoru je potřeba doložit životopis a motivační dopis.

Pokud se domluvíte na spolupráci, požádá Vás o doložení trestní bezúhonnosti (výpis z rejstříku trestů) a potvrzení od praktického lékaře pro dobrovolnickou činnost s dětmi. Následuje uzavření smlouvy o spolupráci, podepsání prohlášení o mlčenlivosti a samozřejmě přímá práce s dětmi.

Do dobrovolnického programu je možné se zapojit kdykoliv v průběhu roku.

Rozhovor s dobrovolnicí Josefínou Kuchařovou

Osobní údaje:

Vámi poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány výhradně pro účely zajištění výběru nových dobrovolníků. Pokud se s koordinátorkou nedomluvíte na spolupráci, získané osobní údaje budou vymazány/zlikvidovány po ukončení interního řízení.

Budeme-li mít zájem Vás oslovit s případnou nabídkou spolupráce v budoucnosti, požádáme Vás o udělení souhlasu se zpracováním životopisu a kontaktních údajů.

Více informací naleznete v informačním memorandu o zpracování osobních údajů dobrovolníků.

Kontakt:

Bc. Kateřina Švecová – koordinátorka dobrovolníků

[email protected]

Dotazník pro zájemce o dobrovolnictví ZDE

Dům tří přání © 2017. Zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, spisová značka U 426.