Dobrovolnictví

Dobrovolnický program v Domě tří přání
Spolupráce s dobrovolníky má v Domě tří přání dlouholetou tradici, a to zejména v zařízeních Domu Přemysla Pittra pro děti a v Centru pro děti Mezipatro.

Činnosti, ve kterých se dobrovolníci v Domě tří přání uplatňují

 • pravidelné doučování dětí, pomoc s přípravou do školy (v Centru pro děti Mezipatro se jedná o dlouhodobou spolupráci s jedním konkrétním dítětem obvykle v rozsahu 1 hodiny odpoledne/týden, v Domě Přemysla Pittra pro děti se jedná o práci se skupinou dětí (ve spolupráci s vychovateli) obvykle v rozsahu 2-3 hodin odpoledne/týden)
 • výpomoc lektorům skupinových programů v Centru pro děti Mezipatro (pomoc s vedením programu a skupiny dětí, obvyklý rozsah 2 hodiny odpoledne/ týden)
 • příprava a realizace volnočasových aktivit a sportovních her pro děti v Domě Přemysla Pittra na zahradě, či v tvořivé dílně (obvyklý rozsah 2 hodiny odpoledne/ týden)

Uvítáme dobrovolníky a dobrovolnice, kteří mají

 • zájem o dlouhodobější spolupráci (alespoň 3 měsíce)
 • ukončené středoškolské vzdělání (či kteří dosáhli 18 let věku)
 • chuť pomáhat ohroženým dětem
 • zdravého ducha a kus osobní nezdolnosti
 • zájem vzdělávat se ve speciální pedagogice a psychologii
 • chuť získávat praxi pod odborným vedením a intervizí
 • kreativní přístup k procesu výuky a k přípravě volnočasových aktivit

Dobrovolníkům nabízíme:

 • smysluplnou činnost v respektované organizaci působící v oblasti sociálních služeb
  a sociálně-právní ochrany dětí
 • profesionální a přátelský pracovní tým
 • intervize a vzdělávací semináře s odborníky (rozšíření znalostí o problematice ohrožených dětí, SPU a reedukaci, společné hledání nejvhodnějších postupů při práci s konkrétním dítětem)
 • možnost získání a potvrzení praxe
 • neformální setkávání
 • prostor pro invenci

Jak se stát dobrovolníkem v přímé práci s dětmi?

Zájemce o dobrovolnickou činnost v Domě tří přání prosíme o zaslání životopisu a krátkého motivačního dopisu se specifikací činnosti, o kterou by měli v rámci dobrovolnického programu zájem, a to na e-mailovou adresu [email protected] (Bc. Kateřina Švecová, koordinátorka dobrovolníků).

Koordinátorka Vás pozve k úvodnímu pohovoru, kde s Vámi probere Vaše zkušenosti s prací s dětmi a Vaši motivaci a kde se také dozvíte více podrobností o dobrovolnictví v Domě tří přání.

Pokud se domluvíte na spolupráci, požádá Vás o doložení trestní bezúhonnosti (výpis z rejstříku trestů) a potvrzení od praktického lékaře pro dobrovolnickou činnost s dětmi. Následuje uzavření smlouvy o spolupráci, podepsání prohlášení o mlčenlivosti a samozřejmě přímá práce s dětmi.

Do dobrovolnického programu je možné se zapojit kdykoliv v průběhu roku.

Rozhovor s dobrovolnicí Josefínou Kuchařovou

Osobní údaje:

Vámi poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány výhradně pro účely zajištění výběru nových dobrovolníků. Pokud se s koordinátorkou nedomluvíte na spolupráci, získané osobní údaje budou vymazány/zlikvidovány po ukončení interního řízení.

Budeme-li mít zájem Vás oslovit s případnou nabídkou spolupráce v budoucnosti, požádáme Vás o udělení souhlasu se zpracováním životopisu a kontaktních údajů.

Více informací naleznete v informačním memorandu o zpracování osobních údajů dobrovolníků.

Kontakt:

Bc. Kateřina Švecová – koordinátorka dobrovolníků

[email protected]

Dům tří přání © 2017. Zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, spisová značka U 426.