Hranice a práce s nimi v pomáhajících profesích: A2023/0759-SP/PC/PP

Termín: 12. listopadu 2024

Místo konání: Centrum pro děti Mezipatro, Na Klikovce 367/7, Praha 4 – Nusle

Rozsah: 8 hodin – prezenčně

Kapacita kurzu: 15 účastníků (minimální počet účastníků pro otevření kurzu – 10)

Cena kurzu: 2 300 Kč

Registrace ZDE

Akreditace u MPSV č. A2023/0759-SP/PC/PP

Naše semináře slouží ke vzdělávání profesionálů, nenahrazují sociální práci, psychologickou ani psychiatrickou pomoc.

 

Anotace kurzu 

Jednodenní kurz je orientovaný na zvýšení kompetencí při práci s hranicemi v pomáhajících profesích.
Účastníci posílí svoje vědomosti a dovednosti v oblasti práce s hranicemi, a to jak s hranicemi služby, s hranicemi svými i s hranicemi klienta. Kurz interaktivní, zážitkovou formou představí základní teoretické koncepty týkající se hranic v pomáhajících profesích a prostřednictvím aktivního nácviku a řešení modelových situací obeznámí účastníky s klíčovými kompetencemi a nasměruje účastníky k dalším rozvoji těchto dovedností. Prostor bude věnovaný také reflexi vlastních zdrojů podpory a nástrojům psychohygieny.

Přednášející 

Mgr. Michal Kniha se už 20 let pohybuje v oblasti pomáhajících profesí, působil jako sociální pracovník v sociálních službách, krizový intervent na linkách důvěry a jako terapeut a mediátor v soukromé praxi. Je spoluautorem metodiky práce s rodiči v konfliktu a byl dlouholetým pracovníkem a vedoucím Centra pro rodiny Delta.  

 

Platební a storno podmínky 

Kontakt: [email protected]

Dům tří přání © 2017. Zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, spisová značka U 426.