Specializační vzdělávání – Klinická psychologie

Centrum pro duševní zdraví Praha získalo na základě rozhodnutí MZ ČR akreditaci k uskutečňování celého vzdělávacího programu pro obor specializačního vzdělávání

Psycholog ve zdravotnictví – Klinická psychologie

Dům tří přání © 2017. Zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, spisová značka U 426.