Chci přispět

Společně s našimi dárci vytváříme pro děti v náročných životních situacích takové podmínky, aby mohly vyrůstat v bezpečném a zdravém prostředí. Vážíme si veškeré pomoci a podpory. Děkujeme!

Celoplošnou kampaní Hezké vzpomínky poukazujeme na to,  jakou měrou vzpomínky na dětství ovlivňují celý náš další život. Naše dětství rezonuje v dospělosti v každém z nás. Jsou vzpomínky, ke kterým se rádi vracíme, které nás posilují v obtížných chvílích, přinášejí nám radost. Mnoho ohrožených dětí má ale jen omezenou možnost vzpomínat na své dětství jako na něco hezkého. Ohrožených dětí ve společnosti navíc každoročně přibývá. Každé 12. dítě v ČR je ohrožené a potenciálně traumatizované tím, co prožívá doma nebo ve škole. V každé obvyklé třídě základní školy jsou tak možná 2 nebo 3 takovéto děti!

Podpořte Dům tří přání a přispějte tisícům ohrožených dětí na lepší vzpomínky.

Přispět můžete

  • převodem finanční částky na náš účet pro veřejnou sbírku: 7540257001/5500
  • rychlým darem on- line

Pravidelně

 

 

Jednorázově

 

 

Na co vaši podporu využijeme:

  • 5000,- zajištění skupinových programů Centra pro děti Mezipatro na 1 měsíc
  • 3000,- zajištění hipoterapie pro jedno dítě v Domě Přemysla Pittra na 1 měsíc
  • 1000,- 1 hodina rodinné terapie v Centru rodinné terapie Horizont
  • 300,- obnova terapeutických pomůcek pro 1 dítě za 1 rok

Na požádání Vám rádi vystavíme darovací smlouvu a potvrzení o daru, které můžete využít pro odpočet darované částky ze základu daně.

STAŇTE SE PARTNEREM

Při naší činnosti se vždy řídíme etickým kodexem fundraisingu.

Kontakt: [email protected]
tel: 602 503 210

Dům tří přání © 2017. Zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, spisová značka U 426.