Chci přispět

Společně s našimi dárci vytváříme pro děti v náročných životních situacích takové podmínky, aby mohly vyrůstat v bezpečném a zdravém prostředí. Vážíme si veškeré pomoci a podpory. Bez Vás bychom to nezvládli. Děkujeme!

Přispět můžete

  • převodem finanční částky na náš účet pro veřejnou sbírku: 7540257001/5500
  • rychlým darem on- line
 

Na co vaši podporu využijeme:

  • 3000,- zajištění oběda pro jedno dítě v Domě Přemysla Pittra na 1 měsíc
  • 1000,- volnočasové aktivity pro jedno dítě do Mezipatra
  • 500,- doplnění pomůcek do školy pro jedno dítě v Domě Přemysla Pittra
  • 300,- týdenní nákup ovoce a zeleniny pro jedno dítě v Domě Přemysla Pittra

Na požádání Vám rádi vystavíme darovací smlouvu a potvrzení o daru, které můžete využít pro odpočet darované částky ze základu daně.

STAŇ SE PARTNEREM

Při naší činnosti se vždy řídíme etickým kodexem fundraisingu.

Kontakt: [email protected]
tel: 602 503 210

Dům tří přání © 2017. Zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, spisová značka U 426.